Borerigg

Borerigg er utstyret for å borre brønner, enten letebrønner, produksjonsbrønner eller injeksjonsbrønner. Dette er boretårn, boredekk, mud-rom, pumpe-rom og drivverket for borestringen. Boreriggene offshore er som regel oppjekkbare og står på havbunnen under drift. For større havdyp finnes egne typer rigger.