FSO

FSO - floating storage and offloading. Flytende lager og lossefartøy. Som en FPSO, men uten prosesseringsanlegget.