Gassløft

Brønntrykket kan noen ganger være for lavt til å få presset brønnstrømmen opp stigerøret til plattformen. Ved å injisere gass ved stigerørsbasen vil oljekolonnen bli lettere og man får holdt produksjonen i gang. Dette brukes typisk i haleproduksjonen av et felt.