Geofysikk

I ordets rette betydning betyr geofysikk læren om jordens fysikk. I olje og gass-sammenheng mener man teknologien og matematikken som ligger til grunn for leting etter olje, for eksempel seismiske undersøkelser og tolkningen av disse.