Hydrater

Hydrater, også kalt gasshydrater er en blanding av gass og vann. Den kjemiske strukturen gjør at blandingen kan fryse til is ved høyere temperaturer enn 0 C ved høyt nok trykk. Hydrater kan skape store problemer i petroleumsinstallasjoner. I værste fall kan de tette til rørledninger og stoppe produksjonen. Større havdyp (høyere trykk) og lave temperaturer gjør problematikken knyttet til hydrater enda mer relevant.

Hydrater kan dannes når man har en blanding av lette gasser, spesielt metan, og vann.
For å unngå hydratdannelse tilfører man gjerne glykol (MEG) eller metanol på strategiske steder i anlegget.