Integrerte operasjoner

Integrerte operasjoner omhandler alt som dreier seg om samhandling fra flere lokasjoner. For eksempel muligheten for å ha et kontrollsenter på land som har videokonferanse med kontrollrommet offshore. I nyere tid har man også fått muligheten til å ha fullgode kontrollrom onshore og kan styre plattformer fra land.