Jacket

Jacket er stålunderstellet på oljeplattformer. Disse er festet til sjøbunnen med pæler eller sugeanker. Jacketplattformer er en betegnelse på plattformer med denne type understell, og er den mest brukte typen plattformer.