Jumper

Jumper er relativt korte rør som brukes for å koble brønnrammer til produksjonslinjer. De er ofte fleksible rør.