LNG

LNG - Liquefied Natural Gas. LNG består for det meste av metan, men kan også inneholde noe etan og andre lette gasser. Ved å kjøle gassen til - 160 C får man den over i væskeform. Væsken har betraktelig lavere volum, og er egnet for transport i spesiallagde tankskip.

Man gjør LNG om til gass igjen før man bruker det som drivstoff.

Foto: Statoils LNG-anlegg på Melkøya, og LNG-tanker utenfor Hammerfest.