Oljeekvivalent

Oljeekvivalent (forkortes o.e.) er en enhet som brukes for å sammenligne energimengden i forskjellige typer petroleum. 1 oljeekvivalent tilsvarer energimengden som frigjøres når 1 standard kubikkmeter råolje forbrennes.