Produsertvann

Produsertvann er vann fra brønnstrømmen som separeres ut i prosessen. Vannet vil inneholde en del forurensninger, olje og kjemikalierester. En del steder slipper man ut produsertvannet i sjøen, men det har blitt mer og mer vanlig å reinjesere det i reservoaret.