Seismikk

Seismikk er den mest brukte geofysiske metoden for å kartlegge geologi. Lydbølger sendes ned i bakken og man lytter til reflekterte bølger. Signalene tolkes og brukes til å danne et bilde av geologien i undergrunnen, ofte i kombinasjon med andre geofysiske metoder og basert på kjent geologi i området.

På land bruker man eksplosjoner eller spesiallagde biler for å generere lydbølgene. På hav brukes båter som trekker luftkanoner.

Enkelt illustrert i videoen under.