SSIV

SSIV - SubSea Isolation Valve. SSIV brukes for å isolere deler av en subsea-installasjon, for eksempel en template. De er som regel fail-close, altså lukkes de automatisk ved signal-feil. Hovedformålet er å beskytte utstyr, personell og miljø ved en eventuell lekkasje.