Tofasestrømning

Når man har en brønnstrøm som består av en blanding av væske og gass kalles det tofasestrømning. Dette er mer utfordrende å kontrollere enn rene olje eller gass-strømmer, og er derfor viktig lære. Utfordringen ligger i det man kaller slug-flow, hvor oljen og gassen har skilt seg og kommer i større bolker, gjerne 50 meter lange. Dette kan skyldes at olje renner tregere gjennom rørene enn gass, eller at man har hatt nedstenging og olje legger seg i lavpunkter og gass i topppunkter langs havbunnen.

Det er 4 typer strømningsregimer som er relevante:
Stratified flow
Lagdelt strømning, kan oppstå i horisontale rør.

Slug-flow
Væske og gass kommer i slugger.

Bubble-flow
Gassen er som bobler i væsken.

Mist
Små gassbobler i væsken. Gassen og væsken beveger seg samlet. Dette er som regel å foretrekke, da strømningen blir jevnere og mer forutsigbar.