Vanninjeksjon

Med vanninjeksjon menes her å pumpe vann inn i reservoaret. Dette gjør man av to årsaker: 1. Trykkstøtte - for å holde trykket i reservoaret oppe etterhvert som man tapper det for olje og gass. 2. Kvitte seg med produsertvannet.