Ventiltre

Ventiltre, også kalt juletre forkortet XMT, installeres på brønnhodet. Formålet med ventiltreet er å justere brønnstrømmen fra brønnen.

Treet består ofte av to masterventiler - øvre og nedre. Disse er vanligvis åpne, men kan stenges for å stenge ned brønnen. Nedre masterventil er gjerne manuelt styrt, mens den øvre kan være hydraulisk operert. En produksjons-vingventil brukes for å justere brønnstrømmen i vanlig drift. På toppen er det som regel en toppventil - denne brukes ved brønnintervensjoner og andre spesielle operasjoner.

Ventiltreet har også gjerne en del andre funksjoner som injeksjon av kjemikalier og monitorering.