Gir industribedrifter mer vind i seilene

Salgssjef Jordi Somers kan allerede vise til fem store kunder på RFID-Kanbansystemet. – Det er stor rift etter disse kostnadsbesparende og effektive løsninger, kommenterer salgssjef Jordi Somers hos Würth Industri Norge AS.

Gir industribedrifter mer vind i seilene

– Hvis du fokuserer på bedriftens kjerneområde, og lar oss ta hånd om forbruksmateriell og festemidler, kan vi love at du vil merke lønnsomme endringer i produksjonsflyten, forteller salgssjef Jordi Somers hos Würth Industri Norge AS.

Han er trygg på at overgangen til en av Würth Industri Norge AS sine velprøvde RFID-Kanban løsninger vil gi norske industribedrifter mer vind i seilene.

Solid start
Det siste året er fem store kontrakter signert og RFID Kanban-systemer satt i drift hos veletablerte norske industribedrifter.
– Norsk produserende industri omfavner RFID-Kanban-systemet til Würth Industri Norge.
Jordi Somers står fjellstøtt på begge beina mens han snakker om forenkling, transparens, tillit samt problemfri og kostnadsbesparende håndtering av festemidler og forbruksmateriell.

Automatisk påfyll
Selskapets velprøvde RFID-KanBan-løsninger med utleie av containere som er ferdig innredet og fylt med avtalt, relevant innhold for å få jobben gjort, står for eksempel hos en rekke kunder. Hver eneste boks inneholder spesifikke byggevarer samt den omtalte RFID-brikken som sender melding til Würth Industri Norge når det er tomt. Da kommer Würth og fyller opp.

Maksimal leveringssikkerhet
– Våre RFID Kanban-kunder opplever problemfrie automatiserte bestillingsrutiner med presis levering av riktig produkt, til rett tid, riktig mengde, på rett sted i riktig kvalitet til riktig pris. Det er så enkelt at det grenser opp mot å være genialt, sier Somers.
Ute hos kunden står en veggreol med plastkasser. Hver og en av disse har forskjellig produksjonskritisk innhold samt en RFID radiobrikke. Så snart en kassen er tom, så kommer den ekstra kassen frem klar til bruk med sitt innhold. Den tomme enheten plasseres på toppen av reolen, radiosignalet avleses automatisk og bestilling av ny kasse med innhold er gjort. Det kan knapt bli enklere. Besparelsen er enorm sett i forhold til gammeldagse bestillingsrutiner med oppfølging av kanskje så mye som 30-40 ulike leverandører. Erfaringer fra kunder viser fra 30 til 60 % reduksjon i prosesskostnadene for innkjøp og logistikk .

Varige kostnadsreduksjoner
Det er gjerne i utfordrende tider at Lean produksjon trekkes frem i lyset. Og Somers kan si seg enig i at det skjer mer når markeder er i endring og bedrifter skal gjennom prosesser som gjerne innebærer kostnadsbesparende tiltak.
– Da er det viktig å gjøre tiltakene slik at de ikke bare sparer penger der og da, man kan gjerne tenke langsiktig å få en løsning som vil være både god, varig og bidra til å senke kostnader, gi høyere inntekter og besparelser over tid.

Klar til aksjon
Når penger skal spares har Würth Industri Norge gode kort på hånden.
– Innovative, modulære innkjøps- og logistikk-konsepter som skreddersys den enkelte kundes utfordring og hans behov sørger for skalerbarhet i henhold til markedssvingninger samt frigjøring av human kapital, cash og dermed styrking av bunnlinjen, forteller Somers.
Han legger til at med Würth, den ledende aktøren i industrien, og med de økonomiske og faglige muskler man har, får kundene en risikofri løsning for automatisert håndtering av sine behov for festemidler og forbruksmateriell.

https://www.youtube.com/watch?v=A96RMVBb8kM
– Vi implementerer systemet i samarbeid med bedriften din og gir videre støtte for produktstandardisering av festemidler og forbruksmateriell, forteller Jordi Somers, salgssjef hos Würth Industri Norge AS.
Klar for kostnadsreduksjon gjennom RFID-Kanban?

– Würth Industri Norge AS har siste kvartal installert den nyeste teknologien innenfor automatisert innkjøp og logistikk – RFID-Kanban. 5 store norske industribedrifter har tatt denne type løsning i bruk og flere forventes gjennom 2016 og årene som kommer. Würth Industri Service har hittil 1.500 slik installasjoner i Europa i dag.

Kanban-systemene som Würth Industri tilbyr under servicemerket CPS®KANBAN, hjelper bedriftene til å gjøre innkjøp, lageret og produksjonen mer kostnadseffektiv og oversiktlig.
– Våre systemer blir i hovedsak brukt av store industrikunder i produksjonen av produktene deres, forteller salgssjef Jordi Somers.

Er du klar?
Hvis følgende setning gjør deg varm om hjerterota, da er du trolig klar for å redusere kostnadene og øke effektiviteten i din produksjonsbedrift: Maksimal tilgjengelighet av den riktige artikkelen i den riktige mengden på det riktige stedet til riktig tid i produksjonsanlegget er alltid avgjørende. Spørsmålet for mange vil ikke være hvor mye de vil tjene på dette, men om de i dagens konkurransesituasjon kan la være.
Sparer tid – gjennom automatisk bestilling
Kort fortalt, når det forbrukes for eksempel skruer ute hos en kunde, og en av kassene blir tom, så plasseres denne på toppen av hyllesystemet. Det er alltid to eller flere kasser i systemet, så kunden vil aldri oppleve å gå tom. Ordre legges automatisk til slik at ny kasse er på vei fra hovedlageret i Tyskland,

RFID Kanban – et enkelt prinsipp
Prinsippet til Kanban-systemet, som har sin opprinnelse i Japan, er enkelt: det er et rullende to-kasser-system, som i motsetning til vanlige leveringsmetoder leverer festemidler og forbruksmateriell «just-in-time» direkte ved brukspunktet. Systemet har stort justeringspotensial hvis behovene endres, maksimal leverings- og forsyningssikkerhet og gir gevinst i redusert kapitalbinding.

Optimalisert vareflyt
Materialflyten i RFID Kanban-systemer styres via to eller flere kasser. Hver av disse har en etikett med strekkode og RFID-tag som spesifiserer kunden, lagerlokasjonen, artikkelen, kassen, partiet og kvantiteten mer detaljert.

– Hvert kasseomløp blir registrert og dokumentert, slik at vi kan gi kunden informasjon om statusen på produktene i RFID-Kanban -systemet når som helst. Dette er mulig ved hjelp av Kanban-administrasjonsprogramvaren som er utviklet internt, og vårt spesialiserte Kanban-logistikksenter i Bad Mergentheim (Tyskland).

Optimerer og forbedrer
Dataene brukes til å planlegge alle festeartikler og forbruksmateriell på produktene i Kanban ved å optimere lagerbeholdningsnivåer og sortiment, samt oppdatere statistiske data. Kunden kan også finne alle dataene online i sanntid ved hjelp av informasjonsplattformen CPS® Online. Dette gir systemet fullstendig transparens for kunde.

Teamwork og optimalisering
– Samtidig kan en rekke spesialiserte artikler, artikler produsert etter tegninger og bestemte varegrupper håndteres effektivt. Våre ansatte planlegger den spesifikke, kostnadsoptimerte løsningen i samråd med alle avdelingene. Vi implementerer systemet i samarbeid med bedriften din og gir videre støtte for produktstandardisering av festeartiklene og forbruksmateriellet, forteller Jordi Somers.
Viktig del av en global gigant

Würth Industri Norge AS er et frittstående selskap i Würth Gruppen som totalt omsetter for 10 mrd. EUR. Selskapet er en sterk partner i markedet for festeelement, teknikk og C-parts. Kundene finnes primært i produksjons-, offshore og byggeindustrien. Virksomheten har en omsetning på ca. 160 mill. NOK årlig, og beskjeftiger 43 personer. Hovedkontoret er lokalisert på Dokka, med avdelingskontor på Bryne og salgskontorer i Bergen, Ålesund og Kristiansand.

Würth Industri Norge AS sin kjernevirksomhet:

• Spesielle festemidler med sporbarhet, sertifikater og annen dokumentasjon.
• Skalerbare og skreddersydde logistikk og innkjøps løsninger for industri kunder.
• Produkt sortiment for industri med mer enn 1 000 000 produkter tilgjengelig.
• Prosess og leveringssikkerhet.
• Leveringsmulighet til prosjekter world wide.
• Løpende fokus på optimalisering gjennom prosess forbedring.

En global gigant
Würth Industrie Service er et internasjonalt selskap bygget på vekst og innovasjon. Vår trang til innovasjon, gleden av å implementere og konsekvensene av å etablere standardiserte prosesser i verdikjeden – er hva Würth Industrie Service står for.
• Würth Industri Services GmbH etablert I 1999 – datterselskap I Würth Groupe, 63 000 ansatte. Omsetning 10 mrd. EUR
• Würth Industri Norge AS ble etablert i 2014 – tidligere Arvid Nilsson Industri Norge AS
• Würth Industri Services GmbH har 4000 systemkunder world wide