Integrerte operasjoner med tablets i felt

SATOS on a ex-tablet

Denne videoen viser hvordan man kan bruke SATOS for å håndtere prosedyrer og sjekklister i samhandling mellom kontrolrom og felt.