iO Data vil digitalisere oljebransjen

Daglig leder Andreas Heldal-Lund

En nyoppstartet bedrift i Sandnes skal gjennom innovasjon gjøre det enklere og rimeligere å sikre bedrifters informasjon. I dag går for mye tapt fordi det er for dyrt å gjøre noe med det. Det brukes for mye ressurser på å gjenfinne og digitalisere, samtidig som produksjon av ny informasjon vokser dramatisk. iO Data vil hjelpe norske bedrifter til å realisere verdien i all informasjonen de har.

iO Data ble startet av fem lokale gründere med lang erfaring fra informasjonsforvaltning.

«Vi tror alle tjener på at det er reell konkurranse i markedet. Det gir fornuftige priser og driver innovasjon. Fremtiden er digital og vårt fokus er å gi våre kunder et kvantesteg i riktig retning!», sier daglig leder Andreas Heldal-Lund.

Ved å automatisere prosesser vil man tilgjengeliggjøre og samtidig øke verdien av data. Mye data fra norsk kontinentalsokkel ligger fremdeles dårlig registrert på gammelt media. Mye data kan være i ferd med å gå tapt fordi teknologi og kunnskap forsvinner, og det er det iO Data ønsker å gjøre noe med.

iO Data skal hjelpe bedrifter over i sikre skyløsninger og digitalisere ustrukturert informasjon. Alt  skal gjøres enkelt tilgjengelig gjennom nettleser og mobiltelefonen.

«Vi fjerner bekymring for at informasjon går tapt og sparer kostnader uten store investeringer», legger Heldal-Lund til.

Med fokus på sikkerhet og kvalitet tilbyr iO Data også tjenester innen konvertering av data mellom datasystemer og informasjonsbærere – som magnetbånd og harddisker. Bedrifters evne til å omfavne digitalisering i de neste årene vil oppleve kvantesprang i effektivisering og konkurransefortrinn. Beregninger sier at operasjonelle kostnader forventes redusert med 3,6% og effektiviteten vil øke med 4,1% årlig for bedrifter som greier denne omstillingen.