Com4 og Tampnet med 4G offshore

Tampnet har gjort store investeringer for å bygge verdens beste og største offshore 4G nettverk.

Com4 har inngått en avtale om å levere mobil datakommunikasjon over Tampnet sitt 4G-nett i Nordsjøen. Com4 blir med dette Tampnet sin første roamingpartner i Europa, og vil nå kunne levere de samme IoT-tjenestene til sjøs som på land.

Enormt potensiale

Stein André Larner, CEO i Com4, sier at det ligger et enormt effektiviseringspotensiale innenfor offshore.

-Med lavere oljepriser må oljeselskapene effektivisere for å kunne drive lønnsomt. Oljeselskapene er derfor i full gang med å digitalisere prosesser og verdikjeder. Internet of things (IoT) er en sentral del av oljeselskapenes digitaliseringsagenda.

Eksempler på bruk av IoT innenfor offshore er mobil datakommunikasjon til tablets, maskiner og ulike former for sensorer. Slike sensorer kan måle trykk, bevegelse, temperatur, fuktighet m.m. Et annet eksempel er asset management hvor oljeselskapene sporer hvor reservedelene befinner seg ved hjelp av GPS og mobil datakommunikasjon. Nedetid for en oljeplattform betyr tapt inntekt og dersom det raskt kan identifiseres hvor en reservedel befinner seg reduseres nedetid og lønnsomheten øker.

”Remote engineering” er også et område i vekst. Tidligere måtte oljeselskapene leie inn dyre ekspertressurser med spesialkompetanse med lang reisevei. Nå kan lokale ingeniører på oljeplattformene utstyres med HD kamera på hjelmen som trådløst sender live video til eksperter som sitter et annet sted i verden. Arbeidet kan utføres med lokale ressurser men med samme kompetanse som tidligere. Oljeselskapene sparer på denne måten tid og penger som igjen reduserer nedetid på oljeplattformen.

Posisjonert for å ri IoT-bølgen

CEO i Tampnet, Per Helge Svensson, sier at 4G LTE-nettverket er skreddersydd for trådløs kommunikasjon offshore. «Tampnet har gjort store investeringer for å bygge verdens beste og største offshore 4G nettverk. Dette nettverket er basert på vår undersjøiske fiber infrastruktur, som knytter plattformene til land i en robust ringstruktur. Oljeselskaper, serviceselskaper og produsenter av maskiner og sensorer kan gjennom LTE teknologien få samlet inn store mengder data, som igjen vil danne grunnlag for viktige beslutninger for å øke sikkerheten, og for å kunne øke effektiviteten innen boring og produksjon.»

Mobilkommunikasjon som bærer

Avtalen innebærer i praksis at Com4 nå kan levere de samme IoT-løsningene til sjøs som på land. Dette betyr et økt fokus på Machine-to-Machine (M2M) kommunikasjon som et viktig element i en mer kostnadsfokusert, smart og sikker offshorenæring.

–Tampnet er en strategisk viktig partner for oss, da de er verdensledende innen høyhastighetskommunikasjon offshore, med et solid nettverk basert på undersjøisk fiber. Videre har Tampnet detaljert kunnskap om oljebransjen etter å ha operert i dette spesialiserte segmentet i snart 20 år. Dette er en bransje med et enormt potensial hvor vi antar det kommer til å skje mye innen vårt fagfelt de neste to årene, sier Larner.