SAT er tildelt rammeavtale med OMV

SAT er tildelt rammeavtale med OMV (Norge) AS for Operations and Pre-operations Support Services for Wisting-lisensen (PL 537). SAT har siden 1990 levert tjenester, innen dette segmentet, til mange av de store utbygginger på Norsk Sokkel. Denne rammeavtalen gir SAT en mulighet til å kunne bidra med erfaringer og ressurser fra et tidlig prosjektstadium og frem til drift i havet.

SAT er leverandør av systemer og materiell for opplæring og drift av olje og gass anlegg. SAT har også utviklet SATOS (SAT Operatør Støtte), som er et nettbasert databaseprogram for bl.a. driftsprosedyrer og samhandling.