Equinor og Sinomine Specialty Fluids inngår viktig langsiktig kontrakt

Christian Busengdal (venstre), business director Europa for Sinomine Specialty Fluids og Jarle Gaard, procurement manager i Equinor, inngår langsiktig kontrakt for leveranse av cesium bore- og kompletteringsvæsker på den norske kontinentalsokkelen.

Bergen – 8. oktober 2019: Sinomine Specialty Fluids (tidligere Cabot Specialty Fluids) har inngått en større rammekontrakt med Equinor for leveranser av cesium bore- og kompletteringsvæsker til selskapets operasjoner på den norske kontinentalsokkelen. Kontrakten innebærer leveranse av alle typer cesiumvæsker, samt tjenester forbundet med engineering, laboratorietjenester og gjenvinning av væskene. Kontrakten gjelder frem til 31. mai 2022 med mulighet for forlengelse i ytterligere fem toårsperioder. Avtalen bekrefter Equinors mangeårige satsing på cesiumformiat og har en potensiell verdi på over 40 millioner dollar i perioden frem til 2022.

Christian Busengdal, Sinomine Specialty Fluids’ Business Director for Europa uttalte: – Alle i teamet vårt er svært glade for tildelingen av denne langsiktige rammekontrakten og med det kunne fortsette å bidra til Equinor sin suksess. Siden 2001 har vi gjennom vår involvering i Huldra, Kvitebjørn, Gudrun, Visund, Vega, Gullfaks og flere andre felt, erfart at cesiumformiat gir økt operasjonell effektivitet og sikkert leverer høyproduktive brønner for Equinor. For oss er det svært tilfredsstillende å arbeide med en operatør som virkelig anerkjenner den kombinerte verdien av boring og komplettering med cesiumformiatvæsker.

Equinors planleggingsgrupper vurderer å ta i bruk cesiumformiat på Martin Linge, Snorre, Visund og satellittfeltene til Gullfaks. Andre prosjekter er også under planlegging.

OM CESIUMFORMIAT
Cesiumformiat (CsCOOH) er et alkalisalt og tilhører samme familie formiater som kaliumformiat og natriumformiat. Cesiumformiat er den formiaten med høyest relativ tetthet, opptil SG 2,30 (19,2 lb/gal). Cesiumformiat er en monovalent, klar væske med lav viskositet og krystalliseringstemperatur og med regulerbar alkalisk pH. Erfaringen viser at bruk av cesiumformiater forenkler utfordrende bore- og kompletteringsvæskeapplikasjoner. Cesiumformiat har vært i bruk i brønnkonstruksjonsoperasjoner siden 1999.

OM SINOMINE SPECIALTY FLUIDS
Sinomine Specialty Fluids Ltd. er det nye navnet på Cabot Specialty Fluids Ltd. I juni 2019 kjøpte Sinomine Resource Group Co., Ltd. Cabot Specialty Fluids fra Cabot Corporation gjennom datterselskapet Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources Co. Limited. Selskapet har fremdeles hovedkontor i Aberdeen (Storbritannia) med avdelingskontorer i Bergen, Singapore and Houston (USA). Selskapet kontrollerer verdens største cesium-forekomst i Manitoba, Canada, der cesium utvinnes fra mineralet pollusitt.

OM SINOMINE RESOURCE GROUP
Sinomine Resource Group er et allmennaksjeselskap med hovedkontor i Beijing, Kina. Sinomine har mer enn tjue datterselskaper verden over. Selskapets hovedvirksomhet består av geologisk utvinning, gruveinvesteringer og tilvirking av kjemikalier fra ikke-jernholdige metaller.