Kategoriarkiv: Lofoten og Vesterålen

Støre vil ikke love varig vern av Lofoten og Vesterålen

Inntil videre er saken avgjort, i tråd med at regjeringserklæringen slår fast at oljevirksomhet i Lofoten Vesterålen og Senja ikke skal konsekvensutredes i gjeldende stortingsperiode. Men etter det er spørsmålet hva som blir Aps linje videre. I et intervju med Aftenposten vil ikke partileder Jonas Gahr Støre gå inn for en klar linje. – Jeg vil ikke forskuttere landsmøtets vedtak, men det er en stor grad av enighet i Ap om å ta hensyn til sårbare områder. Olje- og gassvirksomheten må bygge på kunnskap om sårbarhet og at vi går fram skritt for skritt. Dette er en industri som skal utvikles, ikke avvikles. Det blir et vedtak på landsmøtet som markerer den betydningen som energisektoren har i vår økonomi og for arbeidsplasser, sier han.

Ap i Bergen sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja

Forslaget om å gå bort fra kravet om åpning for konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja ble vedtatt under partiets årsmøte denne helgen. Dermed følger Bergen Ap samme trend som i en rekke av fylkeslagene som allerede har snudd i det betente spørsmålet. Nyvalgt leder, Geir Steinar Dale, legger ikke skjul på at det internt i lokallaget har vært mye diskusjon rundt om det bør åpnes for letevirksomhet. Fisk og klima Likevel gikk et overveldende flertall av Bergen Aps medlemmer lørdag imot partiets eget program, der det åpnes for konsekvensutredning med delvis vern av de sårbare områdene. – Oljenæringen har dannet grunnlaget for enorm velstandsvekt, og vil gjøre det i mange år fremover. Når vi nå sier nei, handler det både om forpliktelser til å redusere klimautslipp i Parisavtalen, og at dette er et yndet gyteområde. Vi vil ikke risikere fiskeriressursene, sier Dale. Dersom Arbeiderpartiet skulle snu på landsmøtet i april, vil det for første gang være stortingsflertall for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt. Delte meninger i LO Hensynet til fremtidige arbeidsplasser har vært et av de mest sentrale argumentene i den interne diskusjonen i Ap. Dette var også et stridstema under LO-kongressen i 2017, der forslaget om å gå inn for et varig vern av områdene er blitt møtt med stor skepsis fra en rekke fagforbund. Leder i Bergen og omland LO, Mads W. Kleven, mener det er synd at Arbeiderpartiet i Bergen ikke ønsker å søke ny kunnskap i form av en konsekvensutredning. Han frykter ringvirkningene kan bli negative med tanke på å sikre fremtidige arbeidsplasser. – Det snakkes om et grønt skifte, men det blir ikke påpekt hva arbeidsplassene skal være. Dette må fylles med innhold for at de som står i jobbene skal føle sikkerhet og at de som skal levere tjenester har forutsigbarhet til å investere i ny teknologi. For vestlandsfylkene går en betydelig del av det vi driver med inn mot dette feltet, sier Kleven. Han legger til at nye arbeidsplasser og ny teknologi hovedsakelig springer ut fra allerede eksisterende bedrifter. – Burde stått fast I Arbeiderpartiets partiprogram fra 2017–2021 heter det at konsekvensutredningen av Nordland 6 skal «avklare hvilke deler som eventuelt kan åpnes for olje- og gassvirksomhet, og hvilke deler som bør unntas». Kleven mener Bergen Ap burde valgt å stå fast ved dette vedtaket i stedet for å snu midt i perioden. Hva Arbeiderpartiet til slutt lander på blir trolig avgjort på landsmøtet som holdes fra 4. til 7. april i Folkets Hus i Oslo. Les også: Oljefritt Lofoten, Versterålen og Senja

Ny oljeminister vil ha full gass for «ren norsk olje»

De jublet da beskjeden kom. Nå klapper de. For da fagforbundet Lederne skulle arrangere energikonferanse, sto opprinnelig olje- og energiminister Terje Søviknes på programmet. Da han gikk av, var spørsmålet om den nye statsråden ville ta turen i stedet. Og det ville Kjell-Børge Freiberg, skriver Aftenbladet. Derfor løfter applausen stemningen på flyplasshotellet på Sola. Forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne håper på en statsråd som vil tale oljebransjens sak, basere oljeåpning av Lofoten på fakta og ikke følelser. Og siden den nye statsråden ikke bare bor i Vesterålen, men har vært positiv til en konsekvensutredning, er håpet nå at han nå skal se på om det omstridte området kan åpnes. Og det skulle Kjell-Børge Freiberg gjerne gjort. Men det er ikke så enkelt. For Freiberg er klar på at så lenge denne regjeringen sitter, blir det ingen konsekvensutredning. – Synes du det er dumt? – Jeg har hatt et annet standpunkt ganske lenge. Og hadde det vært opp til Hadsel kommune i perioden jeg var ordfører (fra 2007 til 2015, red. anm.) ville oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vært konsekvensutredet for ti år siden, sier Freiberg til Aftenbladet. Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen, tidligere statsråd for Arbeiderpartiet og nå admininstrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass, deler historier med fersk oljestatsråd Kjell-Børge Freiberg. Foto: Fredrik Refvem Beholde Equinor-aksjene Med jobben som oljestatsråd følger også en stor eierpost i Equinor, siden det er Olje-og energidepartementet som forvalter statens andel på 67 prosent av aksjene i selskapet – som Freiberg også omtaler som Statoil, før han korrigerer seg selv. – Var du enig i navneskiftet til Statoil? – Jeg bare registrerer at når du skal døpe unger og ha navn på selskap blir det alltid debatt. Nå heter de Equinor og det vil jeg forholde meg til, selv om jeg også kan bomme og si Statoil. De har gjort sine vurderinger, og slik jeg kjenner selskapet, pleier de å være gode. – Skal staten selge seg ned i Equinor? – Nei. – Hvorfor ikke? – Regjeringen har ingen planer om det. Eierskapspolitikken ligger fast. Den ferske statsråden kom ikke alene til Sola. Magnus Tjøstheim (rådgiver), Christian Haugen (politisk rådgiver), Håkon Smith Isaksen (kommunikasjonsrådgiver) og Lars Erik Aamot (ekspedisjonssjef i olje- og gassavdelingen i departementet) følger Kjell-Børge Freiberg vestover på første opptreden som olje- og energiminister. Foto: Fredrik Refvem Mer olje, bedre miljø Til forsamlingen nevner han Paris-avtalen, med togradersmålet. At vi må har mer energi og mindre utslipp. Og at verdens oljeforbruk årlig øker tilsvarende produksjonen fra norsk sokkel. For olje- og energiministeren er det ikke nødvendigvis noen motsetning mellom fossile brennstoff og klimakampen, noe han mener Paris-avtalen støtter. – Verden skal derfor i mange år kunne bruk lønnsom, ren og sikker produsert norsk olje, samtidig som klimamålene skal nås. Det tjener Norge på, det tjener verden på, og det er bra for Norge og bra for verden, sier Freiberg. Så gjentar Frp-ministeren budskapet både tidligere statsråder og Equinor gjentatte ganger har sagt: Å erstatte kull med gass er et kostnadseffektivt klimatiltak. Og derfor er gass og klimatiltak to ting som går hånd i hånd. – På norsk sokkel stiller vi strenge krav til klimautslipp, og oljeselskapene har økonomisk egeninteresse av å ha lave utslipp. Politiken virker. Vår olje- og gassproduksjon har i snitt betydelig lavere utslipp enn verdensgjennomsnittet. Derfor er det bra også for klimaet at mest mulig olje som produseres globalt, hentes opp i Norge, sier Freiberg. – Hvor troverdige er Equinor og andre oljeselskap som bredere energiselskap og aktører i klimakampen? – Hver dag gjøres det en fantastisk jobb, med et ønske om å gjøre ting bedre og mer effektivt. Jeg pendler mye og møter mange folk som jobber i bransjen. De forteller om hva de holder på med og gleden over det de gjør. Og da blir jeg stolt. Norge er langt framme, og vi er best på karbonfotavtrykk og det å produsere olje med lite utslipp. Og det er noen som har gjort at vi har kommet dit, og de skal ha honnør. Samtidig er ikke statsråden fornøyd med å være best. – Det er bra at vi er der vi er, og at vi er best i klassen, men vi skal videre. Og her virker det norske systemet, siden høy kostnad på utslipp gjør at selskapene er interessert i å utvikle ny teknologi og slippe ut mindre. – Hva mener du med «ren norsk olje»? – At de gjennomsnittlige CO?-utslippene fra produksjonen av olje og gass norsk sokkel er vesentlig lavere enn de globale, sier Freiberg. For framtiden Når en åpning av nye leteområder for oljebransjen ikke kan skje utenfor Lofoten, er det Barentshavet som gjelder. Her er to felt i drift, Snøhvit med gass og Goliat med olje, mens oljefeltet Johan Castberg er under utbygging. Tidligere oljeminister Terje Søviknes fikk omfattende kritikk for hvordan Goliat-feltet var blitt håndtert, etter omfattende sikkerhetskritikk og debatt rundt lønnsomhet for Norge. Freiberg vil ikke gå inn i Goliat-diskusjonen nå. – Jeg har kjennskap til prosjektet og har registrert at det har vært diskusjon rundt Goliat. Men dette er min tredje dag på jobb. Jeg ønsker ikke å kommentere på enkeltsaker og enkeltfelt før jeg har fått satt meg inn i alle relevante fakta. Han kaller oljebransjen Norges viktigste og suverent største næring, med stor betydning for lokalsamfunn i hele landet – også i Lofoten. Men olje- og gassressurser varer ikke evig. Nye felt må finnes for at arbeidsplassene til 170.000 personer skal ha en framtid, påpeker olje- og energiministeren. – Heldigvis er det god aktivitet på norsk sokkel nå, og jeg er overbevist om at framtiden er lys. Men det betyr mye for mange at oljeselskapene får nytt areal de kan lete i. Hvis de ikke får tilgang, kommer det heller ikke nye prosjekt i framtiden. Man kan ikke være mot petroleumsaktivitet og for ringvirkninger. På spørsmål fra salen om hva han tenker om tidligere olje- og energiminister Tord Liens utsagn om at de som skal avslutte norsk oljeindustri ikke er født ennå, svarer Freiberg kjapt. – Et vakkert, fantastisk sitat!

Rekordmotstand mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen

Ut fra tallmaterialet øker motstanden i hele landet, i alle aldre og hos velgere i nesten alle partier. Den siste målingen viser et markant byks i oljemotstandernes favør fra høsten 2016 til våren 2017. 58 prosent vil nå at oljen skal bli liggende, mens 27 prosent vil utvinne, skriver Bergens Tidende. Rundt 4.000 personer har svart på spørsmålet om oljeboring. Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) mener nasjonale hensyn bør veie tyngst i striden om oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. – Dette handler om verdiskaping, arbeidsplasser og ikke minst inntekter til finansiering av velferden vår, sier han. Fakta Forlenge Lukke Norsk medborgerpanel Følger holdningene til deltakerne over tid og består i dag av over 6000 respondenter. Forsker på samfunnsutfordringer som klima, ekstremisme, helse, integrering og ulikhet. Opprettet i 2012. Finansiert av Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Nettsider: uib.no/medborger og digsscore.uib.no Tallene fra Norsk medborgerpanel viser at to av tre spurte i Nord-Norge sier nei. Også majoriteten av vestlendingene vil verne (57 prosent), men motstanden er mindre enn i nord. Blant dem som stemte Høyre i 2013, er det for første gang nå flere som vil verne enn utvinne i Lofoten og Vesterålen (45 mot 41 prosent). Fremskrittspartiet er det eneste partiet med flest oljetilhengere, men flertallet krymper (46 ja mot 41 prosent nei).