Kategoriarkiv: color line

Verdens største hybridskip levert fra Ulstein til Color Line

 9. august går jomfruturen fra Sandefjord til Strømstad. Skipet er en plugin hybrid, der batteriene lades via en strømkabel med strøm fra eget landstrømanlegg, eller det kan lades om bord fra skipets generatorer. Batteripakken veier 65 tonn og kan lades på en time. – Byggingen av verdens største plugin hybrid skip er i tråd med selskapets ambisjoner om videreutvikling av bærekraftige og miljøvennlige løsninger for norsk skipsfart, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line i en pressemelding. Konsernsjef i Ulstein Group, Gunvor Ulstein, sier skipet er et viktig prosjekt for Ulstein Verft og den maritime klyngen. Over 70 prosent av leverandørene på Color Hybrid er fra den maritime klyngen i Norge. – Vi vil takke Color Line for et svært godt og konstruktivt samarbeid gjennom hele byggeperioden, sier Ulstein. Skipet er 160 meter langt og 27,1 meter bredt og har kapasitet til å transportere .000 passasjerer og rundt 500 biler. Flaggskifte Trond og Gunvor Ulstein. Foto: Uavpic/Ulstein Group    

Color Line nektes å flagge ut

– Dette bør derfor være en gledens dag både for rederiet og de 700 norske ansatte om bord, sier KrFs næringspolitiske talsmann Steinar Reiten i en pressemelding. Partiet fikk til slutt med seg regjeringspartiene på å ikke gjennomføre en varslet endring i den såkalte fartsområdeforskriften for utenriksferger. Endringen ville åpnet for at Color Line kunne flagget ut de to Kiel-fergene ved å flytte dem fra Norsk ordinært skipsregister til Norsk internasjonalt skipsregister. En utflagging ville bety at rederiet kunne bytte ut rundt 700 norske ansatte med billigere utenlandsk arbeidskraft. Dette blir det altså ikke noe av. Styrker tilskuddsordningen I budsjettenigheten har KrF også fått gjennomslag for å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk med 35 millioner kroner mer enn regjeringen forslo. Det tilsvarer den ekstra kostnaden ved å dekke de rundt 700 norske ansatte på Kiel-fergene til neste år, skriver en glad og lettet Reiten. Rederiet sier denne tilskuddsordningen har vært uforutsigbar siden den ble innført i 2002, men håper det endrer seg nå. – Med dagens budsjettavtale forventer Color Line at tilskuddsordningen som er vedtatt for 2019 blir stabil over tid, sier konsernsjef Trond Kleivdal i en pressemelding. – Forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår muliggjør også fremtidige investeringer fra et norsk ståsted i nye skip og innovative, miljøvennlige løsninger, sier Kleivdal

Her skal det norske rederiet inn med 65 tonn batterier

I mai 2019 overtar Color Line verdens største plug-in hybrid skip fra Ulstein verft. Passasjerfergerederiet investerer 1,2 milliarder kroner kroner i det nye fartøyet, som skal trafikkere strekningen mellom Sandefjord og Strømstad i Sverige fra juni neste år. De første 30 minuttene etter avgang fra Sandefjord, og de siste 30 minuttene før det legger til kai på retur, skal skipet være utslippsfritt og støyløst. 65 tonn batteri Ved kontraktsinngåelse var batteripakken om bord på 5 mWh. Til sammenligning ble verdens første batteriferge, Ampere, levert med to batteripakker på til sammen 1 mWh. – Det er ingen skip under bygging i dag som har større batteripakke enn dette, såvidt vi vet, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Helge Otto Mathisen til Sysla. Artikkelen fortsetter under bildet Skipet under bygging i Polen. Foto: Color Line Batteripakken, som Mathisen ikke vil røpe prisen på, veier cirka 65 tonn og bygges på en helt ny fabrikk for marine batterier Siemens har bygget i Trondheim. – Det var de vi hadde størst tillit til kunne klare å utvikle en pakke på denne størrelsen. Aldri så galt… Når skipet ligger til kai i Sandefjord vil det lade batteriene med landstrøm forsynt fra vannkraft. På én time skal batteripakken fullades. Fakta Forlenge Lukke Color Hybrid 70 prosent av leverandørene er en del av den maritime klyngen i Norge. Stålskroget nærmer seg ferdigstillelse og i slutten av oktober blir skipet tauet fra Polen til Ulsteinvik. Prosjektleder for byggingen av skipet hos Color Line, Robin Tomren forteller at 18 av 25 av de mest sentrale leverandørene til skipet er norske. Hovedmotorer, propeller, gir, batterier og tavler er noen av komponentene som blir produsert i Norge. Jotun, Kongsberg Maritime, Fosen Yard, Rolls Royce, Brunvoll, Telenor Maritime og Siemens er store underleverandører til Ulstein Verft og Color Line. Byggingen ved verftet på Sunnmøre skaper arbeidsplasser beregnet til omtrent 950 årsverk. Samlet verdiskapingseffekt er ifølge en rapport fra Menon 840 millioner kroner. Kilde: Color Line – I Grenlandsområdet har industrien gått tilbake de siste årene. Det gjør at vi har god tilgang på kraft der, sier Mathisen. 8. september ble baugrampen åpnet. Foto: Color Line Batteripakken leverer nok energi til at skipet kan gå med 12 knops fart i én time. – Vi kan lade batteriene med diesel-motorene, men da forsvinner miljøgevinsten, så vi vil kun lade det med landstrøm, sier Mathisen. 14 gigantiske legoklosser På svensk side er ikke landstrøm på plass enda. – Batteriet krever mye strøm, så de må legge en høytspentledning på to kilometer før de er klare. Vi er sikre på at det kommer landstrøm også der, sier Mathisen. Batteripakken på cirka 65 tonn skal plasseres i to separate batterirom etter at skroget ankommer Ulstein verft på Sunnmøre for utrusting. I slutten av oktober begynner slepet fra Polen. Frem til da jobbes det på spreng. Skroget til Color Hybrid består av totalt 14 «grand blocks», som er store, ferdigbygde klosser av stål. Disse settes sammen som legoklosser, og blir montert sammen én etter én. Seksjon 3 er maskinrom, batterirom, kontrollrom og bildekk. Ifølge Mathisen er gulvflaten på batterirommene 180 kvadratmeter. Norsk finansiering I august og september har det vært høy aktivitet, og alle seksjonene er heist på plass i tørrdokken. Skroget er snart komplett og byggingen går som planlagt, ifølge Mathisen. Slik skal det ferdige fartøyet se ut. Illustrasjon: Color Line – Dette skjer etter typisk norsk modell, hvor skroget bygges i Polen og utrustingen skjer i Norge. Både tid og økonomi ser ut til å holde skjema, og ikke minst kvaliteten. 50 millioner i statlige midler er kommet gjennom Enova. Les også: Disse fartøyene har fått til sammen 1,3 batterimilliarder fra Enova Fartøyet er hovedsakelig norskfinansiert. – GIEK er inne, og et bankkonsortium. Norsk besetning Color Hybrid vil ta 2000 passasjerer, og ha en besetning på rundt 100 personer. Om bord er det plass til 500 biler. Skipet får en lengde på 160 meter og blir 27,1 meter bredt. Det bygges til Norsk Ordinært Skipsregister og skal ha norsk besetning, ifølge Mathisen. Innen 2050 skal klimagassutslippene fra verdens skipsflåte reduseres til halvparten av hva den var i 2008. Batterier er en del av løsningen.  I dag er mer enn 200 helelektriske og hybridskip i operasjon eller i bestilling – de fleste av dem norske. Ifølge en fersk rapport fra DNV GL vil en tredjedel av alle verdens skip ha batterier om bord innen 2050. Hvordan påvirker det den maritime industrien?  I denne artikkelserien ser Sysla-redaksjonen nærmere på batterirevolusjonen til sjøs. Vi setter stor pris på tips og innspill – kontakt oss på redaksjonen@sysla.no.

Regjeringen vil la Color Line-fergene bytte flagg

Det går frem av statsbudsjettet, som ble lagt frem mandag morgen. «Regjeringen legger opp til å gjennomføre forskriftsendringen som varslet og innføre tilskuddsmodellen for passasjerskip i utenriksfart i NIS med virkning fra og med 1. januar 2019», står det i budsjettproposisjonen til Nærings- og fiskeridepartementet. Fakta Forlenge Lukke Passasjerferger og begrensninger Siden 1993 har en forskrift gjort det ulovlig for skip registrert i NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister) å gå i fast rute mellom norsk og utenlandsk havn, eller mellom andre nordiske havner. Rederiene som trafikkerer slike strekninger i dag, er blant andre Color Line og Fjord Line. Kun Color Line har sine skipregistrert i NOR (Norsk Ordinært Skipsregister), som krever norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette kravet stilles ikke i NIS, noe som gjør det billigere å bemanne et skip som er registrert i dette registeret. Budsjettvirkningen anslås til -35 mill. kroner i 2019 og -100 mill. i helårsvirkning. Vil over til NIS Det er en årelang kamp som nå ser ut til å være avgjort. Bakgrunnen er at de to Kiel-fergene til Color Line er registrert i Norsk Ordinært Skipsresgister (NOR), som krever at de ansatte om bord går på norsk tariff. Rederiet har i mange år hevdet at kravet om norsk tariff gir dem en konkurranseulempe sammenlignet med andre skipsregistre, og har truet med å flagge skipene til Danmark og flytte landorganisasjonen etter. Kravet deres for å bli i Norge, er at de får flagge de to Kiel-fergene om til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), som ble innført på slutten av 1980-tallet. Med dette flagget kan et rederi erstatte mange av de underordnede ansatte med utenlandske arbeidstakere, som kan gå på lokal tariff, noe som innebærer store besparelser for rederiet. Har gått gjennom saken på nytt Registrering i NIS-registeret kommer imidlertid med visse begrensninger, for å hindre at NIS-skip utkonkurrerer NOR-skip. Det er disse begrensningene som nå ligger an til å oppheves for Kiel-fergene, slik regjeringen lenge har signalisert at de ønsket. Saken har vært betent, og har forskriftsendringen har møtt motstand fra EUs konkurransemyndigheter, konkurrenter og sjømannsorganisasjonene. I forbindelse med revidert statsbudsjett i vår ble forskriftsendringen utsatt, og regjeringen varslet at de ville gjøre en gjennomgang av forutsetningene som ble lagt til grunn for endringen. Når regjeringen nå sier at de ønsker å innføre forskriftsendringen som lenge har vært varslet, skjer det etter nok en gjennomgang av saken fra Nærings- og fiskeridepartementets side. – Var ikke inhabile I budsjettforslaget imøtegår de deler av kritikken som er kommet i forbindelse med behandlingen av saken: Sjømannsorganisasjonene og andre har hevdet at konkurranseulempen ved å ha skipene i NOR er mindre enn Color Line har hevdet, og at den har utjevnet seg siden fartsområdeutvalget la frem sin innstilling. Regjeringen er ikke enig: Forutsetningen om at det er en konkuranseulempe ved å ha utenriksferger registrert i NOR sammenlignet med under annet flagg synes (…) fortsatt å gjelde.  Fjord Line har hevdet at analyseselskapet Menon, som utarbeidet tallmaterialet som fartsområdeutvalget la til grunn for sitt arbeid, var inhabile. Menon har tilbakevist påstandene. Regjeringen finner heller ingen holdepunkter for at kritikken av Menon er berettiget: Departementet legger videre til grunn at den samfunnsøkonomiske analysen som Menon Economics gjorde for Fartsområdeutvalget i 2014 ble anskaffet i tråd med anskaffelsesregelverket. Departementet har ikke mottatt informasjon om særegne forhold ved ansatte i Menon Economics som tilsier at disse var inhabile i gjennomføringen av oppdraget. Det er antatt  at en omflagging av de to fergene føre til at om lag 700 norske catering-ansatte byttes ut med utenlandske arbeidere.

Color Line innstiller avganger på grunn av uværet

Telemarksavisa skriver at avgangen med Superspeed fra Larvik til Hirtshals fredag klokka 17.30 er innstilt. Ifølge Color Lines ruteoversikt er også avgangen Kristiansand–Hirtshals klokka 16.30 innstilt. Naturlig nok er også returavgangene fra Hirtshals klokka 20.45 og 22.15 innstilt. DFDS opplyser til NTB at deres avgang fra Oslo til København går til planlagt tid klokka 16.30 fredag, men at skipet forlenger tiden i Oslofjorden, slik at de unngår den verste stormen i høy sjø. Den varslede vinden har ført til at farenivået er høynet til oransje–det nest høyeste nivået. Både politiet og brannvesenet ber folk om å ta nødvendige forholdsregler før vinden setter inn for fullt utover fredagen. – Det kommer et nytt kraftig lavtrykk inn mot Sør-Norge. Denne gangen er det Rogaland, Sørlandet og Østlandet som blir hardest rammet. Utover fredag vil vinden øke på til full storm, vi får vindkast helt opp i 45 meter per sekund, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til Yr.

Frykter at 700 sjøfolk ofres for å få statsbudsjettet til å gå opp

Etter dagens reglement får Color Line refusjon fra myndighetene for skatt og arbeidsgiveravgift til de 700 norske sjøfolkene på deres to Kiel-ferger. Dette gjennom at de har båtene registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR).  Fakta Passasjerferger og begrensninger Siden 1993 har en forskrift gjort det ulovlig for skip registrert i NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister) å gå i fast rute mellom norsk og utenlandsk havn, eller mellom andre nordiske havner. Rederiene som trafikkerer slike strekninger i dag, er blant andre Color Line og Fjord Line. Kun Color Line har sine skipregistrert i NOR (Norsk Ordinært Skipsregister), som krever norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette kravet stilles ikke i NIS, noe som gjør det billigere å bemanne et skip som er registrert i dette registeret. Tidligere i år åpnet regjeringen for at disse skipene kan registreres i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), noe som tidligere ikke har vært tillat. På den måten kan Color Line hyre inn billigere utenlandsk arbeidskraft. Det vil i så fall koste 700 sjøfolk jobben. Blir budsjett-sak Avgjørelsen har blitt utsatt tidligere, men nå ser det ut til at en beslutning tas ved statsbudsjettet. Jokeren i debatten er Kristelig Folkeparti, som den blågrønne mindretallsregjeringen må rekke ut til for å få gjennom et budsjett. Til Klassekampen mandag sier partiets representant i næringskomiteen på Stortinget at sjøfolk-saken blir tema i budsjettforhandlingene. – Dette er en sak som må sees i sammenheng med resten av statsbudsjettet og balansen i budsjettet, fordi en utflagging betyr mindre utgifter over refusjonsordningen. Opposisjonen blir invitert til å lage budsjettforlik, og dette vil være en av flere saker. Derfor er det vanskelig å forskuttere noe, sier Steinar Reiten, stortingsrepresentant fra KrF i næringskomiteen. Ny sukkeravgift At sjøfolk-saken vil sees i sammenheng med budsjettets balanse, opprører Senterpartiet. – Det er på grensa til sjokkerende hvis framtiden til mange hundre sjøfolk skal veies opp mot sykehusplasser, veier og kulturbudsjett, sier Geir Pollestad, Sp-politiker og leder av næringskomiteen på Stortinget til Klassekampen. Pollestad mener at saken må handles selvstendig. Han peker på at regjeringen tidligere har innført en rekke avgifter for å få tilfredsstille de ulike politiske behovene de fire borgerlige partiene har i budsjettforhandlingene. I 2014 var det poseavgift, flyseteavgift i 2015 og sukkeravgift i fjor. Statsbudsjettet for 2019 legges frem 8. oktober.

Fjord Line kan ta med alle sine danske ansatte til Norge

For en måned siden sa administrerende direktør Rickard Ternblom i Fjord Line at de ville tjent millioner på å flagge hjem til Norsk Ordinært Skipsregister (NOR). I 2004 skiftet rederiet flagg på skipene sine fra Norge til Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Nå er igjen norsk flagg gunstigst, ifølge rederisjef Ternblom. På spørsmål om Ternblom ville flagge hjem som en følge av dette, svarte han at det vil han ikke. Ved utgangen av fjoråret jobbet det 624 ansatte i selskapet – 212 på land og 412 til sjøs. – Fjord Line er først og fremst summen av menneskene som jobber her. Av hensyn til stabile arbeidsvilkår for alle våre ansatte er det ikke aktuelt å flagge ut. Vi er meget fornøyde med å seile under dansk flagg, og våre medarbeidere gjør en fantastisk jobb, sa Ternblom til Sysla. Ønsker Fjord Line velkommen hjem Det får sjef for Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande, til å reagere. – Det er prisverdig at Fjord Line ser bort fra økte inntekter på flere titalls millioner av hensyn til sine ansatte, men troverdig er det ikke, skriver han til Sysla. – Er det slik at Fjord Line tenker på de ansatte så kan jeg informere om at om de flagger alle sine skip til NOR så kan de beholde sine danske ansatte på like vilkår, så argumentasjon om av hensyn til sine ansatte ikke flagger til NOR holder ikke vann. Vi ønsker Fjord Line velkommen hjem om det er en vilje til gjøre det, for hindringer finnes ikke, sier fagforeningslederen til Sysla. Ulemper for de ansatte Ternblom svarer at det vil medføre ulemper for de ansatte å flagge skipene til Norge. – Det er riktig at medarbeiderne kan flyttes med, men du må se på de privatøkonomiske aspektene ved dette. Blant annet må medarbeiderne betale sine egne reiser til og fra jobb, og får heller ikke betalt for sin reisetid, skriver han i en e-post til Sysla. Dessuten er det ikke uten kostnad å bytte flaggregime, påpeker han. – Dette spørsmålet ønsker vi ikke å vurdere ennå, da ordningene i NOR og DIS (dansk register, red.anm) er såpass nærme hverandre kostnadsmessig. Kjempet mot Color Line-forskriften Grunnen til at Fjord Line-sjefen uttalte seg om problemstillingen i utgangspunktet, var at han ønsket å bekjempe forskriften som skal la Color Line flagge sine to Kiel-ferger fra NOR til NIS (Norsk Internasjonalt skipsregister). Fjord Line mener forskriften gir deres argeste konkurrent en stygg konkurransefordel, og at politikernes behandling av saken har vært slett. I tillegg har de påpekt at de mener faktagrunnlaget for beslutningen er for dårlig, og påpeker at rammebetingelsene har endret seg betydelig de siste årene. Forskriften ble vedtatt i februar i år, men forrige uke ble det klart at innføringen av den ikke vil skje med det første. KrF fikk gjennomslag Etter en lang kamp på Stortinget og i næringskomiteen, var det til sist KrF som fikk stanset innføringen i forhandlingene rundt revidert statsbudsjett, til hyllest fra sjømannsorganisasjonene og de Color Line-ansatte. Forskriftsendringen som ville gjøre utflaggingen mulig, skal ikke behandles av Stortinget før regjeringen har sett på tallmaterialet på nytt. – Det er ikke så mye jeg kan si fra selve forhandlingene, men dette var en viktig sak for KrF. Det er mange endrede forutsetninger siden 2014, og KrF har derfor vært opptatt av at regjeringen må sjekke dette ut før en eventuell endring gjennomføres. Dette godtok til slutt regjeringspartiene og dermed fikk vi denne enigheten, sier Kjell Ingolf Ropstad, som ledet forhandlingene for partiet. Avviser inhabilitet og faktafeil Mye av tallmaterialet i saken ble utarbeidet av konsulentselskapet Menon. Fjord Line har anklaget selskapet for å være inhabile da de utarbeidet rapporten, og mener den inneholder flere feil. Både KrF og Frp har kritisert faktagrunnlaget i saken, uten å nevne Menon spesifikt. Menon avviser kritikken, og svarer i et intervju med Sysla på hvorfor de mener beskyldningene som har vært rettet mot dem er helt feil. De ønsker ikke å kommentere den siste vendingen i saken. – En PR-kampanje Beslutningen om å utsette forskriften og ettergå faktagrunnlaget er musikk i Fjord Lines ører. – Vi er positive til at politikerne på nytt ønsker å se på de reelle fakta i saken. Som vi har sagt hele tiden, stemmer ikke utgangspunktet for forskriftsendringen overens med den virkeligheten vi kjenner. Vi har bare ett mål i denne saken, og det er at beslutningen skal fattes på uavhengig og faktabasert grunnlag, sier administrerende direktør Ternblom. Selskapet har gjort en iherdig innsats de siste ukene for å få frem sine argumenter i saken, og har også jobbet tett opp mot politikerne. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) omtaler overfor NRK engasjementet deres som en PR-kampanje. – Vårt arbeid med å belyse saken, sammen med andre aktører, har selvsagt og absolutt spilt en rolle i at politikerne på nytt ønsker å se på faktaene bak den foreslåtte forskriftsendringen, sier Ternblom. Color Line må vente – Hva gjør dere nå? – Nå følger vi prosessen tett og avventer utfallet av det hele, sier Ternblom. Color Line på sin side er skuffet over utsettelsen, som gjør at Kiel-fergene må bli på NOR-flagg inntil videre. – Vårt soleklare krav og forutsetning for fortsatt norsk flagg er internasjonal konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår, skriver konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen, i en e-post til Sysla. Han mener få saker er så utredet som denne, men at det er viktig å følge politiske ønsker om kvalitetssikring av tall og premisser for en NIS-løsning. – Vi har sagt at med løsningen fra Fartsområdeutvalget, med NIS utenfor Norden (300 nautiske mil) og full refusjon for dekk og maskin og utvalgte stillinger i hotell, legger vi alle tanker om utflagging til DIS i en skuff, skriver Mathisen. Hans Sande i Sjøoffiserforbundet mener på sin side det var riktig å utsette forskriftsendringen. – Det foreligger ikke et saklig grunnlag for å gjennomføre endring av forskriften som åpner for NIS på ruter over 300 nautiske mil. Og følgelig bør prosessen legges på is.

Dette skipet får ikke flagge om til NIS med det første

– Nå utsettes forskriftsendringen som vil kunne gjøre det mulig for Color Line å gå over til internasjonale NIS, med svekkede lønns- og arbeidsvilkår og fare for norske arbeidsplasser. Det er et viktig gjennomslag for KrF at forutsetningene skal gjennomgås, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad. Regjeringen varslet tidligere i år en forskriftsendring som skulle gjøre det mulig for passasjerskip i fart mellom Norge og utlandet og med seilingsdistanse på over 300 nautiske mil å gå over til registrering i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). I dag har de rundt 700 ansatte i Color Lines tysklandsferger norske lønns- og arbeidsvilkår registrert gjennom Norsk ordinært Skipsregister (NOR). – Endelig får vi det faktagrunnlaget vi har bedt om i alle år, sier hovedtillitsvalgt for de Color Line-ansatte i Sjømannsforbundet, Ronny Øksnes. Han sier medlemmene hans reagerte med stor glede på beskjeden om at innføringen av Color Line-forskriften utsettes. – De er kjempeglade. Nå har vi fått pusterom, sier Øksnes. – Ikke grunnlag Norsk Sjømannsforbund mener utsettelsen gir et godt håp om at hele forskriftsendringen blir lagt i skuffen. – Vi mener jo at det grunnlaget regjeringen har brukt, som er fra 2013, har endret seg, sier forbundsleder Johnny Hansen til NTB. Han gir KrF honnør for å ha fått gjennom utsettelsen i forhandlingene. – Når regjeringen gjennomgår virkeligheten på nytt, vil tallene vise at det ikke er noe grunnlag for å gjennomføre forskriftsendringen. Den situasjonen som Color Line hevdet at de var i i 2013, er ikke en realitet lenger, slår han fast og viser blant annet til at den borgerlige regjeringen har endret refusjonsordningen for passasjerskip. – Fortsatt usikkerhet Senterpartiet er glade for at utflaggingen av Color Line utsettes, men frykter at KrF ikke har fått tydelige nok forsikringer rundt dette. – Nå opplever hundrevis av norske sjøfolk usikkerhet rundt jobbene sine. Dette burde vært avklart i dag. Utflaggingen burde vært stanset, mener Gjelsvik. Han mener at de 700 berørte sjøfolkene hadde fortjent en avklaring, og at jobbene deres ble reddet. – Holder løftet Fremskrittspartiet mener at dette viser at partiet holder løftet sitt til landets sjøfolk. – Regjeringen skal gjennomgå og evaluere informasjonen som dannet grunnlaget for fartsområdeutvalgets anbefaling. Det er helt i tråd med hva vi har sagt hele veien, sier Frps Morten Ørsal Johansen. Han sier forskriftsendringen utsettes inntil Stortinget får evalueringen fra regjeringen til behandling. Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja vil ikke forskuttere regjeringens konklusjon, eller si noe om forskriftsendringen eventuelt vil bli endelig skrotet. – Vi har lagt merke til debatten. Nå må regjeringen ta en samlet gjennomgang og konkludere på nytt, så får vi se hvor saken lander, sier Raja. Næringskomiteen på Stortinget skulle etter planen ha levert sin innstilling i saken i forrige uke. Men et flertall gikk i stedet inn for å vente med forskriften og be regjeringen redegjøre for saken.

Isaksen: Utflaggingen av Kiel-fergene var et sparetiltak for staten

Støtten til norske sjøfolk er økt kraftig, og etter det NRK erfarer støttes hver av de ansatte i hotell- og restaurantdriften på Color Lines Kiel-ferger i snitt med nesten en kvart million kroner. For regjeringen var det viktig å begrense disse kostnadene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til kanalen. Regjeringen kan dermed spare flere millioner kroner på at Color Line flagger ut, ifølge NRK. Bakgrunn: Regjeringen endrer loven – lar Color Line flagge ut Kiel-fergene Truer med å flagge ut Color Line har i flere år truet med å flagge ut av Norge dersom de ikke får anledning til å flytte skipene over fra det norske skipsregisteret (NOR) til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Skip registrert i NOR må ha mannskap som jobber under norske lønns- og arbeidsvilkår. Det samme kravet gjelder ikke for skip registrert i NIS. Les også: Frp rasler med sablene, men vil ikke love omkamp om Kiel-fergene Forslaget om utenriksfergene er bare ett av flere forslag fra det såkalte fartsområdeutvalget. Utvalget fikk i oppdrag å se på endringer i reglene for skip i NIS-registeret, for å stanse utflaggingen til utlandet. – Bruker 2 milliarder årlig fra statskassa – Vi bruker 2 milliarder kroner i året på å sysselsette norske sjøfolk direkte fra statskassa. Men, det var også slik at utvalget så at vi ikke kunne ha altfor mange forslag som ble altfor dyre og økte kostnadene for skattebetalerne for mye. Så ved siden av at de var opptatt av å beskytte 2.300 arbeidsplasser i Norge og sikre at de ikke blir flagget ut, så de også at ved at Color Line flagger ut to skip, så blir kostnadene – pengene vi bruker på denne ordningen – ikke mindre alt i alt, men ikke veldig mye større, sier Isaksen. Regjeringen varslet tidligere i år en forskriftsendring som skulle gjøre det mulig for passasjerskip i fart mellom Norge og utlandet og med seilingsdistanse på over 300 nautiske mil å gå over til registrering i NIS. Aps forslag om å utsette saken for å utrede den ytterligere, ble avvist med minst mulig margin i Stortinget torsdag forrige uke. Striden er en av flere nøtter i regjeringens forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett med KrF. Les mer: Fjord Line-sjef Rickard Ternblom mener politikerne er ført bak lyset i Color Line-saken. Han sier gevinsten ved å ha skipene på dansk flagg forsvant allerede i 2015.