Kategoriarkiv: Fiskeriminister

– Norsk oppdrettsnæring har hatt en altfor tilbakelent holdning til omdømmebygging

– Jeg fatter ikke at næringen ikke kan bruke mer ressurser på omdømme, sier Sandberg da iLaks møter han i Oslo sentrum. Tiden som fiskeriminister er over, men engasjementet for norsk laks lever i beste velgående hos Sandberg. Han sier det er uforståelig at norsk laks er blitt «folkelaks». – Den er lavest priset, og sånn skal det ikke være. Vi har en utfordring med tanke på å bygge omdømme for å gjøre laksen mer enda mer attraktiv, sier han og fortsetter: – Norsk oppdrettsnæring har hatt en altfor tilbakelent holdning til omdømmebygging. De produserer og produserer, men tenker ikke på eventuell kritikk som kommer og hva den gjør med produktet de selger. Jeg er rimelig sikker på at det både nasjonalt og internasjonalt er et potensiale for å styrke omdømmet. Jeg laget faktisk en strategiplan for dette da jeg var fiskeriminister, enda det ikke var fiskeriministerens oppgave. – Kan du fortelle hva som lå i denne strategiplanen? – Nei, svarer Sandberg kontant. – Den skal jeg bruke senere. – Utfordrende å være generalist som fiskeriminister Per Sandberg planlegger nemlig å fortsette å jobbe med fiskeri og havbruk. Det var likevel ingen selvfølge at dette var området han skulle bli mest interessert i. – Jeg har aldri vært en sektorpolitiker. Jeg har vært en generalist, sier Sandberg og viser til at han har sittet i flere ulike stortingskomiteer. – Men da jeg ble fiskeriminister ble det en utfordring å være generalist. Interessen for fiskeri og havbruk ble så altomgripende til slutt. Men starten som fiskeriminister var tøff, innrømmer Sandberg. – Det første halve året når du får den motbakken, det var tungt. Du vet at alt du foretar deg må være så grundig og innenfor, og du kan ikke trå feil. Men han sier at han etter dette halvåret innså at man som fiskeriminister kunne styre mye fra dag til dag. – Som fiskeriminister har du et betydelig handlingsrom. Det er du som styrer feltet fra dag til dag. Man blir presentert for en problemstilling i feltet. Når jeg reiste tilbake til kontoret, sa jeg at dette var en problemstilling jeg ikke ville ha noe av, sier Sandberg. Sandberg selv føler han har utrettet mye. – Opposisjonen har sagt jeg har gått på nederlag på nederlag. Jeg har ikke gått på noen nederlag. På laks og havbruk er det ikke et eneste nederlag. Jeg har fått gjennomslag for rubbel og bit, sier Sandberg selvsikkert. – Mye av foredlingen forsvinner En av kampene mot opposisjonen har vært spørsmålet rundt en ny produksjonsavgift for næringen – en avgift Sandberg har vært sterkt imot. – Jeg sa tidlig til Stortinget og regjeringen: Nå skal vi være forsiktig. De leser børsen, og så ser de alle pengene og at oppdrettere tjener så grovt. Så tenker de: Nå må vi ha inn noe mer. Han mener næringen allerede er «pålagt betydelige utgifter», og at det svekker konkurransekraften. – Konkurransen fra utsiden blir tøffere og tøffere. Næringen ser at politikere tenker sånn og og sånn, og legger da legger også næringen strategier. Jeg er stygt redd for, og det ser vi allerede, at mye av foredlingen forsvinner. Se på slaktebåtene som skal gå rett til Europa, sier han. – Hva tenker du om denne utviklingen? – Det er et resultat av at politikere på den ene siden legger større restriksjoner. Så kjenner næringen på at fortjenesten skrumper, og da må de lete etter nye marginer for å få inntjening, avslutter Sandberg.

Harald Tom Nesvik bekreftet som ny fiskeriminister

Den nye fiskeriministeren mottok en blomsterbukett på slottsplassen klokken 13.10, før han og statsministeren snudde og vendte tilbake mot Slottet. Det er varslet en pressekonferanse klokken 13.45 i regjeringens representasjonsanlegg i forbindelse med statsrådsskiftet. Det er også varslet nøkkeloverrekkelse klokken 15 i Nærings- og fiskeridepartementet. Tar over etter Sandberg Harald Tom Nesvik er tidligere parlamentarisk nestleder for Fremskrittspartiet, og han var stortingsrepresentant for Møre og Romsdal Frp fra 1997 til 2017. Han tar over etter Per Sandberg (Frp). Nesvik kommer nå fra jobben som kommunikasjonssjef i brønnbåtrederiet Sølvtrans. Han ble i juni i fjor utnevnt som fylkesmann i Møre og Romsdal fra 2019, men trakk seg i mai av hensyn til familien. Går av som nestleder Per Sandberg har gitt Fremskrittspartiet beskjed om at han går av som nestleder. – Det har vært opp- og nedturer, og jeg er stolt av å ha vært med på å bygge Fremskrittspartiet til et stort og sterkt parti. Nå er likevel tiden inne for å gå videre, gjøre noe annet og få mulighet til å bruke mer tid på privatlivet, sier Sandberg. Han har vært nestleder siden 2006, samme år som Siv Jensen ble valgt til partileder. Etter å ha fått massiv kritikk etter Iran-ferien sammen med kjæresten Bahareh Letnes, valgte Sandberg mandag å gå av som fiskeriminister. Kort tid etter kom beskjeden om at han også trekker seg som nestleder i partiet. Møter pressen Sandberg har vært stortingsrepresentant fra 1997 til 2017 og har ledet både Stortingets justiskomité og transportkomité. – Per har vært viktig for Frp og regjeringen gjennom mange år. Han har gjort en formidabel innsats for partiet over mange år, og det blir et stort rom å fylle. Jeg mener likevel det er klokt at Per nå velger å gå av. Per er en av partiets mest erfarne rikspolitikere. Jeg vil takke for hans betydelige innsats for partiet over mange tiår, sier Jensen. Hun møter pressen senere mandag i forbindelse med Sandbergs avgang.

Lakseauksjonen er fullført

Det bekrefter Nærings- og fiskeridepartmentet, skriver iLaks.no. [Les hele listen nederst i saken] – Jeg er glad for at mange oppdrettere har deltatt i auksjonen. Oppslutningen viser at vi har ambisiøse oppdrettere. Det er bra, for vekst i laksenæringen kan bidra til mer aktivitet og arbeidsplasser langs kysten, sier fiskeriminister Per Sandberg. Les også: Lakseauksjon har gitt rekordstore inntekter Tre auksjoner Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet gjennomførte fra 18. til 20. juni en auksjon av nye laksetillatelser. Auksjonen kom etter at regjeringen innførte det nye trafikklyssystemet, som skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Det ble gjennomført totalt tre auksjoner; en hovedauksjon, og to auksjoner der resten av tillatelsene ble lagt ut for salg. Resultatene etter at auksjonene nå er fullført, viser at det er 14 selskaper som har vunnet tillatelser. De har kjøpt vekst for i alt 2,9 milliarder kroner. – For kommune-Norge betyr resultatet av denne auksjonen mye. De vil nå få betalt for at de legger til rette for oppdrettsnæringen, sier Sandberg. Kommuner og fylkeskommuner får 3,15 milliarder kroner I vinter fikk oppdrettsselskapene mulighet til å kjøpe vekst til fastpris. Da kom det inn til sammen 1 milliard kroner. I tillegg kommer altså pengene fra auksjonen. For oppdrettskommunene og fylkeskommunene betyr dette at de vil få utbetalt 3,15 milliarder kroner, gjennom Havbruksfondet. Havbruksfondet ble opprettet i juni 2016. 80 prosent av inntektene fra vekst i lakseoppdrettsnæringen fordeles til alle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet. I auksjonsformen som ble valgt er det alltid en risiko for at ikke alt blir solgt. Det gjenstår fortsatt noen tillatelser. Departementet vil vurdere om, og eventuelt hvordan, disse skal tildeles. En beslutning om dette vil offentliggjøres til høsten.

47 oppdrettsselskap har kjøpt vekst for 947 millioner

Det gir over 750 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner, det skriver iLaks.no Beløpet til kommuner og fylkeskommuner beregnes ut i fra at 80 prosent av innbetalt vederlag går til Havbruksfondet, som igjen gir 70 prosent til oppdrettskommunene og ti prosent til fylkeskommunene. – Oppslutningen om tilbudet vårt viser en næring med stor tro på seg selv og store ambisjoner. Dette vil også gi gode inntekter til lokalsamfunnene, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp). Regjeringen har åpnet for at næringen kan vokse til sammen seks prosent. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon. Auksjonen vil bli gjennomført i løpet av våren. Målet er at hele veksten er tildelt før sommeren. – Lakseoppdrett er en viktig næring for Norge. Dette er det første store løftet på flere år. Veksten kan gi grunnlag for flere arbeidsplasser langs hele kysten, sier avslutter Sandberg.