Kategoriarkiv: Seismikk

PGS med kraftig resultatforbedring

Seismikkselskapet PGS hadde inntekter på 277 millioner dollar i tredje kvartal, tilsvarende rundt 2,5 milliarder kroner. Det er en vesentlig forbedring fra samme periode i fjor, da selskapet hadde inntekter på 163 millioner dollar, eller 1,5 milliarder kroner, med dagens kurs. Driftsresultatet økte til et overskudd på 50 millioner dollar fra et underskudd på 10 millioner dollar i samme periode i fjor, mens resultat før skatt ble 37,4 millioner dollar, mot et underskudd på 28,6 millioner dollar i fjor. Resultatet er godt over hva analytikerne ventet på forhånd, som ifølge estimater innhentet av Infront Data for TDN Direkt ventet et resultatet før skatt på 14 millioner dollar. Bedre marked – Våre kontraktsinntekter mer enn doblet seg fra tredje kvartal 2018 og fortsetter å nyte godt av et marked i bedring. For fullført og sikret arbeid i 2019 ble våre priser i snitt nesten 40 prosent høyere enn i gjennomsnittet for 2018, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen i PGS i en pressemelding. Selskapet brukte majoriteten av kapasiteten i kvartalet på multiklientprosjekter i den nordatlantiske regionen, samt deler av den asiatiske delen av Stillehavet, sier han. – Tredje kvartal var nok et kvartal med sterk utnyttelse, og vi opplever vesentlig høyere etterspørsel sammenlignet med i fjor, sier Pedersen. Selskapet er nå sikker på å nå en god utnyttelsesgrad for alle åtte aktive skip gjennom vintersesongen.

Nå skal dette fartøyet til Ormen Lange

Shearwater Geoservices har sikret en kontrakt med Shell. Det skriver selskapet i en børsmelding torsdag. Kontrakten gjelder fire forskjellig seismiske undersøkelser, tre i Nordsjøen og én utenfor Australia. I Nordsjøen skal seismikkfartøyet Polar Empress gjennomføre en 4D-undersøkelse på Ormen Lange-feltet, 140 kilometer nordvest for Kristiansund. Det blir første gang Shearwater har oppdrag på feltet og dekke 1000 kvadratkilometer. Oppdraget vil gå over to måneder med oppstart i slutten av andre kvartal. På Greeves- og Blue Water-feltet i britisk sektor skal selskapet gjennomføre 3D-undersøkelser som vil gjennomføres på om lag én måned, skrive selskapet. I Australia skal fartøyet Polar Duchess gjennomføre en såkalt Factory 3D-undersøkelse over to måneder og dekke over 3000 kvadratkilometer. Prosjektet har oppstart i andre halvdel av 2019.      

Seismikkselskap planlegg børsnotering

– Timinga ser ut til å vere strålande, seier Jogeir Romestrand til Nett.no. Han har vore eldsjel og sentral aksjonær i selskapet saman med Houston-baserte Bjarte Bruheim, men har Arne Blystad og Songa Investment som hovedaksjonær med 18,3 prosent av aksjane. Havila Holding og Jogeir Romestrand-selskapet Rome er nest største aksjonær, kvar med 13,5 prosent, medan Bjarte Bruheim har 13,1 prosent. Også Remøy Shipping er inne på eigarsida i selskapet som satsar stort på nodeseismikk. På Utsira har Axxis Geo Solutions allereie henta inn seismikkdata frå eit område som dekker 1560 kvadratkilometer, i eit prosjekt som Aker BP sponsa med 40 millionar USD. Strategisk samarbeid Deretter kom seismikk-kjempa TGS – Nopec Geophysical på bana, og inngjekk partnerskap med Axxis om å dekke sentrale deler av Nordsjøen med nodeseismikk, inkludert Utsira-feltet. Avtalen inneber også sal av 50 prosent av seismikkbiblioteket til TGS, truleg til ein pris som ligg rundt 250 millionar kroner. – Det ser veldig bra ut. Interessa for våre seismikk-data er stor, seier Romestrand. Han seier at det vert mange år med aktivitet i Nordsjøen i samarbeid med TGS, i alle fall tre-fire år. – Vi tek felt for felt, område for område. I Nordsjøen er det tidlegare nesten ikkje tatt nodeseismikk. Får betre seismikkdata Axxis har hittil operert med 9.200 noder, som vert lagde i mønster på havbotnen, gjerne med 50 meter mellom nodene, der kvar node sender seismiske data til eit skyteskip. – Kvaliteten på nodeseismikk er mykje betre enn ved streamerseismikk. Vi kan også auke kvaliteten ved å ha nodene endå tettare, seier Romestrand. Han opplyser at selskapet er i ferd med å skaffe ytterlegare 6.000 noder, i tillegg til at ein i samarbeid med Evotec har utvikla ei handteringsløysing som gjer at ein kan leggje ut og hente inn nodene i fire-fem knops fart. – Billeg olje Han seier at det er stor interesse frå ei rekkje oljeselskap. – Ein av dei store fordelane med nodeseismikk, er at ein får tatt kvalitetsseismikk tett inntil eksisterande installasjonar. Han viser til at oljeselskapa har stort fokus på å utnytte eksisterande felt og infrastruktur betre. – Dette er veldig billeg olje. Hittil har selskapet tatt i bruk fem skip. Det er Neptune Naiad, som selskapet eig sjølv, i tillegg til Geo Caspian, Havila Fortune, Pasific Finder og Sanco Sword. Med unntak av Sanco-skipet, er dei øvrige no i arbeid utanfor India etter at Axxis har inngått kontrakt med det India-baserte multinasjonale selskapet Oil and Natural Gas Corporation (ONGS) om nodeseismikk utanfor India. I Nordsjøen frå april Samla kontraktssum for dette oppdraget er på 830 millionar kroner (99,9 millionar USD), der rundt 70 prosent av inntektene går til Axxis. – Til våren skal vi tilbake til Nordsjøen, kanskje allereie så tidleg som 1. april, seier Romestrand. Han opplyser at selskapet kjem til ha seks til åtte båtar i Nordsjøen. – Det er ikkje mangel på aktuelle båtar, med unntak av litt knappheit på skytebåtar, seier Romestrand. Solid ordrereserve Totalt er det no rundt 150 personar i sving for selskapet, som har den operasjonelle drifta organisert frå Houston. – Vi forventar at Axxis Geo Solutions vil ha ein kraftig vekst framover, seier Romestrand som opplyser at ordrereserven ved årsskiftet var på vel ein milliard kroner.

Polarcus med 10 prosent ledig kapasitet i første kvartal

Seismikk-selskapet annonserte i løpet av fjerde kvartal fire nye prosjekter. Les også: Seismikk-selskaper stuper på børsen – Tildelingene i fjerde kvartal gir oss nye datapunkter som indikerer økte priser for 2019, skriver Polarcus i en børsmelding fredag morgen. Les også: Bruker krisen til å utvide seismikkflåten I oppdateringen melder selskapet om følgende kapasitet i de neste fire kvartalene: Q1-19: 90% Q2-19: 85% Q3-19: 55% Q4-19: 30% I tillegg melder selskapet at anbudsaktiviteten har økt med 25 prosent i løpet av året som har gått, sammenlignet med 2017.

Neste år skal han ha minst 8 skip i sving

– Det ser lovande ut. Det seier Jogeir Romestrand, som er hovedaksjonær i selskapet saman med Houston-baserte Bjarte Bruheim. TGS-samarbeid Også Havila Holding og Remøy Shipping er inne på eigarsida i selskapet som nyleg inngjekk strategisk samarbeid rundt nodeseismikk med seismikk-kjempen TGS – Nopec Geophysical. – Ein viktig avtale for oss, seier Romestrand til Nett.no. Samarbeidet gjeld nodeseismikk i Nordsjøen, inkludert Utsitra-feltet, der Axxis nyleg har henta inn seismikkdata frå eit område som dekker 1560 kvadratkilometer. Mange år i Nordsjøen Romestrand seier at det vert mange år med aktivitet i Nordsjøen i samarbeid med TGS. – Vi tek felt for felt, område for område. I Nordsjøen er det tidlegare nesten ikkje tatt nodeseismikk. Axxis har hittil 9.000 noder, som vert lagde i mønster på havbotnen, gjerne med 50 meter mellom nodene, der kvar node sender seismiske data til eit skyteskip. – Kvaliteten på nodeseismikk er mykje betre enn ved streamerseismikk. Vi kan også auke kvaliteten ved å ha nodene endå tettare, seier Romestrand. – Veldig billeg olje Han seier at det er voldsom interesse frå oljeselskapa. – Ein av dei store fordelane med nodeseismikk, er at ein får tatt kvalitetsseismikk tett inntil eksisterande installasjonar. Han viser til at oljeselskapa har stort fokus på å utnytte eksisterande felt og infrastruktur betre. – Dette er veldig billeg olje. Nytt system Romestrand seier at selskapet tilbyr svært fleksible løysingar, og har i tillegg i samarbeid med Kongsberg Evotec i Ulsteinvik utvikla eit nytt og meir effektivt system for utlegging og innhenting av noder. – Vi kan no gjere dette dobbelt så raskt som tidlegare. – For oss tar det også berre rundt tre veker å rigge eit skip for nodeseismikk. India-kontrakt Hittil har selskapet tatt i bruk fem skip. Det er Neptune Naiad, Geo Caspian, Havila Fortune, Pasific Finder og Sanco Sword. Med unntak av Sanco-skipet, skal dei øvrige no frå Nordsjøen til India etter at Axxis har inngått kontrakt med det India-baserte multinasjonale selskapet Oil and Natural Gas Corporation (ONGS) om nodeseismikk utanfor India. Samla kontraktssum er på 830 millionar kroner (99,9 millionar USD), der rundt 70 prosent av inntektene går til Axxis. To av skipa er allereie på veg til India, på eit oppdrag som er venta å vare 4-5 månader. – Til våren blir det full aktivitet i Nordsjøen, seier Romestrand. Vil vekse fort Men selskapet satsar også andre stader, og for å ta unna etterspørselen skal det leigast inn fleire skip. – Neste år skal vi ha rundt åtte til ti skip i sving, seier Romestrand. Han seier at selskapet har ein aggresiv vekstplan. – Det er eit skikkeleg momentum no, og det har vi tenkt å utnytte. Etter salet av 50 prosent av seismikkbiblioteket til TGS, truleg til ein pris som NETT No anslår til rundt 250 millionar kroner, har ikkje selskapet så bråhast med å hente inn ny kapital. – Nei, kapitalbehovet er i alle fall betydeleg redusert, seier Romestrand.

Gir budsjettpenger til oljeleting ved delelinjen mot Russland

Frps energipolitiske talsmann Terje Halleland påpeker at det allerede er samlet inn seismikk på russisk side, slik at Russland per nå har mer kunnskap enn Norge om havbunnsstrukturen som krysser delelinjen. – Denne seismikkinnhentingen vil gi oss bedre kunnskap om mulige olje- og gassressurser som krysser delelinjen med Russland og er særdeles viktig for å kunne ivareta norske interesser på en god måte, sier Halleland. Han mener at undersøkelsen også vil gjøre at man også får mer kunnskap om mulighetene i Barentshavet. – Viktig med høyt tempo – Et fortsatt høyt tempo innen leting og kartlegging på norsk sokkel er svært viktig. Når andre del av Johan Sverdrup og Johan Castberg-utbyggingen er ferdigstilt tidlig på 2020-tallet, så har vi ingen store enkeltutbygginger igjen. Det vil i sin tur ramme norsk leverandørindustri hardt og investeringene på norsk sokkel vil falle, mener Frp-politikeren. Delelinjen mellom Norge og Russland ble til etter over 40 års tautrekking om hvilke havområder som tilhørte hvem. Til slutt ble linjen lagt midt mellom det norske og det russiske kravet. Det innebar at Norge fikk et nytt område på rundt 85 000 km² som kunne åpnes for petroleumsvirksomhet. Miljøorganisasjoner imot I fjor anslo Oljedirektoratet at mer enn 50 prosent av de uoppdagede olje- og gassressursene på norsk sokkel finnes i Barentshavet. De aller mest spennende områdene er mot Russland i Sørøst og mot nord i Barentshavet, ifølge direktoratet. Flere miljøvernorganisasjoner er imot mer oljeleting i Barentshavet, noe som kom til syne senest i vår da regjeringen utlyste 103 blokker i Norskehavet og Barentshavet. Hva blir viktigst for oljebransjen fremover? Det er et av spørsmålene vi stiller når vi tar journalistikken på scenen under Sysla Live: Ocean 2018. Les mer om arrangementet her.

Norsk teknologi skal bidra til økt utvinning på Johan Castberg-feltet

Equinor har tildelt Alcatel Submarine Networks kontrakt for permanent reservoarmonitorering (PRM), som igjen har tildelt en større underleveranse til Nexans Norway AS. Det skriver Equinor i en pressemelding fredag. Seismiske sensorer – PRM er en sentral del i digitaliseringsstrategien for Johan Castberg, og vil være et viktig verktøy for å øke utvinningsgraden fra Johan Castberg, sier direktør for Johan Castberg-prosjektet, Knut Gjertsen i meldingen. PRM innebærer at seismiske sensorer installeres permanent på havbunnen, for å gi hyppigere og bedre seismiske bilder av endringer i reservoaret. Denne type data har et stort potensiale i forhold til visualisering, modellering og etter hvert også prediktive analyser. Både mengden men ikke minst kvaliteten på informasjonen generert fra dette systemet blir derfor sentral i Equinors planer for bruk av digital teknologi på Johan Castberg-feltet, skrive oljegiganten. Norskutviklet teknologi Teknologien er norskutviklet, og kontrakten er en utøvelse av en opsjon av rammeavtale for PRM inngått med Alcatel i forbindelse med tilsvarende kontraktsinngåelse for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen i januar i år. Johan Castberg og Johan Sverdrup vil dele prosjektledelse for PRM. Johan Sverdrup og Johan Castberg er de første feltene i verden hvor dette installeres før produksjonsoppstart, opplyser Equinor. Nexans Norway skal levere subsea-kabler, som skal bygges ved deres fabrikk i Rognan.

TGS skal lete i USA

Seismikkselskapet TGS starter et nytt multiklientprosjekt i Delaware-bassenget i USA. Det opplyser selskapet i en børsmelding fredag. Prosjektet vil bli gjort i samarbeid med Fairfield Geotechnologies. Samarbeidet inneholder en såkalt AMI (area of mutual interest), som tilsier videre samarbeidsmuligheter i området.  

Bruker krisen til å utvide seismikkflåten

Onsdag morgen ble det kjent at Shearwater Geoservices, som eies av Rasmussengruppen og GC Rieber Shipping ASA, kjøper eiendeler og virksomhet innen seismikk fra Schlumbergers datterselskap WesternGeco for 600 millioner dollar, om lag fem milliarder kroner. – Planene bak kjøpet er å benytte det som har vært en nedtur i markedet til å vokse å ta en større posisjon. Dette er et marked som har vært modent for konsolidering i mange år, sier konsernsjef Irene Waage Basili til Sysla. Kjøper tolv skip Basili har tidligere sagt til Sysla at hun vil bruke krisen til å utvide seismikkflåten. Shearwater kjøper 10 høykapasitets seiskikkskip, inklusive syv 3D-fartøy og tre flerbruksskip (MPVs), utrustet for å betjene det raskt voksende markedet for havbunnsseismikk, 12 komplette streamer pakker med reservedeler, samt to kildeskip. – Nå kan vi ikke gjøre så mye før kjøpet fullføres i slutten av året, men etter det begynner en intens integreringsprosess mellom de to selskapene for å bringe fordeler ut til kundene, sier Basili. – Naturlig å notere Konsernsjefen utelukker ikke at selskapet etter hvert vil bli notert på Oslo Børs. – Det er klart at et selskap av denne størrelsen naturlig nok vil gå mot en notering. Men det har vi ingen konkrete tidsplaner for, sier hun. Hovedkontoret til den nye seismikkgiganten vil være i Bergen. Allerede i januar varslet Schlumberger at det ikke lenger kom på å satse på seismikkinnhenting, skriver Dagens Næringsliv. Selskapet meldte da at seismikkinnhenting var den eneste produktlinjen som ikke møtte lønnsomhetskrav fremover. Konsernsjefen i Shearwater har troen på en bedring i markedet. – Vi er et mye slankere selskap en Schlumberger, og er spisset inn mot den delen av markedet vi er gode på, som er innhenting av data. Det gjør vi mer kostnadseffektivt enn noen andre. Hør konsernsjef i Sharewater Geoservices, Irene Waage Baili, fortelle om dagens storhandel. Venter bedring etter historisk nedtur Seismikkbransjen har vært gjennom en historisk nedtur, med krevende år for noen av de større aktørene som PGS, TGS og Polarcus. Sektoren ble som andre oljeleverandører da oljeselskapene kuttet i pengebruken etter oljeprisfallet. Seismikkselskapene, som gjennomfører geologisk kartlegging av havbunnen for å finne ut hvor det kan være olje, er blant de første som kjenner konsekvensene av oppturer og nedturer i markedet. – Man må tåle tøffe markeder slik som vi gjør nå, samtidig mener vi dette er et svært gunstig tidspunkt for konsolidering. Når multiklientivesteringer tar seg opp, slik de gjør nå, er det en indikator på at totalmarkedet går i en positiv retning, sier hun. Det sier ABG-analytiker John Olaisen seg enig i. – Seismikkmarkedet generelt er i ferd med å gå litt bedre. Det er positivt at WesternGeco ikke ble kjøpt av kineserne eller listet som eget selskap, sier han. GC Rieber Shipping stiger kraftig på Oslo Børs etter nyheten om kjøpet, melder E24. Få også med deg: Steinsvik omorganiserer – ni må gå fra Austevoll-kontoret. Marine Harvest kutter årets slaktevolum med 20.000 tonn etter biologiske utfordringer. Oppdrettsgiganten oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 175 milliarder euro i andre kvartal. Lav aktivitet første til svake resultater for Bergen Group. Hadde driftsinntekter på 47 millioner kroner i andre kvartal. Lerøy tjente én milliard kroner på driften i andre kvartal, og hadde det høyeste driftsresultatet i andre kvartal i konsernets historie. Fjord1 solgte kaffi og sveler for 52 millioner kroner. Fergeselskapet har knalltall i andre kvartal, men taper penger på passasjerbåtene i Sogn og Fjordane. Østensjø Rederi selger Edda fonn til marinen i New Zealand hvor den skal erstatte to fartøy. Størrelsen på funnene på norsk sokkel er blitt dramatisk mindre. Er Sverdrup den siste oljegiganten? Hør siste episode av vår podkast. Equinor forbreder fjerningen av en av Norges mestproduserende plattformer, Statfjord A, som vil koste mellom 3 til 3,5 milliarder, ifølge en fersk konsekvensutredning. (Petro) Austevoll Seafood fikk en omsetning på 6 milliarder kroner i andre kvartal, nesten én milliard kroner mer enn samme periode i fjor. (E24) Frontlines resultat etter skatt faller til minus 22,9 millioner dollar fra minus 13,6 millioner dollar i kvartalet før. Tankrederiet sier at 25 oljetankere er blitt sendt på skraphaugen i 2018. (E24) Liegruppen og Salt Ship Design har vunnet Nor-Fishings Innovasjonspris for 2018 for sitt nye høyteknologiske, kostnadseffektive og miljøvennlig fiskefartøy. «Libas» gikk seirende ut i tett konkurranse med de andre finalistene. (Fiskeribladet) Arne Fredly-kontrollerte Hunter Group fikk et nettotap på 3,5 millioner kroner i andre kvartal. Det er opp fra et underskudd på 66,1 millioner kroner i samme periode i fjor. Selskapet har konsentrert seg om å skaffe syv VLCC-skip (Very Large Crude Carriers), hente kapital og skille ut Dwellop. (E24)