Nedihulls sikkerhetsventil

Nedihulls sikkerhetsventil (Downhole Safety Valve - DSV) er en sikkerhetsventil installert nede i brønnen. Formålet med nedihulls sikkerhetsventiler er å isolere reservoaret fra overflaten i tilfelle en ulykke. Ventilen kalles også SCSSV - Surface Controlled Subsea Safety Valve på en del prosjekter.

De åpnes med trykk ovenfra, og vil lukkes automatisk dersom man mister trykket. Det er da reservoartrykket som lukker den, de er på den måten fail-safe.

Et eksempel på operasjon kan sees i denne videoen.