Kategoriarkiv: Terje Søviknes

DN: Olje- og energiminister Terje Søviknes går ut av regjeringen

Olje- og energiminister Terje Søviknes går av som statsråd, melder Dagens Næringsliv. Hans avgang skal være knyttet til at han ønsker å gå tilbake til lokalpolitikken. Mannen som overtar etter Søviknesk, skal være Frps stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (47). Freiberg var i mange år ordfører i Hadsel i Nordland før han i 2015 ble statssekretær i Olje- og energidepartementet. I 2017 ble han innvalgt på Stortinget, og han sitter i dag i næringskomiteen.

Miljøbevegelsen applauderer planer om flytende havvindpark

Tirsdag la Equinor og partnerne på Snorre- og Gullfaks-feltene frem planene om å forsyne feltene med strøm fra flytende havvind. Snorre og Gullfaks kan dermed bli de første olje- og gassplattformene som forsynes med kraft fra flytende havvindturbiner. Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter nyheten om vindparken til fem milliarder kroner. Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO, beskriver planene som årets havvind-nyhet, og trekker frem at man med dette kan oppnå store klimakutt. – Med dette prosjektet kan Norge bidra til å gjøre flytende offshore-vind til en global klimaløsning, og med offshorekompetansen er Norge godt posisjonert til å ta en stor bit av kaken, sier han. – Havvind vokser raskt Holm forteller at globalt vokser havvind raskt som følge av kostnadsreduksjoner, og mener det er positivt at Equinor tar initiativ til å industrialisere fornybar teknologi. Ifølge Equinor kan prosjektet gi mer enn 200.000 tonn i reduserte C02-utslipp per år, noe som tilsvarer utslippene fra 100.000 personbiler. Bellona mener norske politikere må sette elektrifisering som et krav, men de er også positive til teknologiutviklingen. – Å styrke norsk fornybarindustri på denne måten er noe Bellona har jobbet for i mange år, sier fagsjef Runa Haug Khoury i Bellona til NTB. Kostnadene må ned Løsningen som skal vurderes nærmere, er en vindpark bestående av elleve vindturbiner som vil få en samlet kapasitet på 88 MW. Disse vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige kraftbehovet til de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C. Prosjektet har en foreløpig investerings- og utviklingskostnad på i størrelsesorden 5 milliarder norske kroner. Equinor opplyser imidlertid at det ikke vil bli bygget før kostnadene blir redusert. Næringslivets NOx-fond har besluttet å bevilge opptil 566 millioner norske kroner i investeringsstøtte til prosjektet, og partene har også søkt om støtte fra Enova. En endelig investeringsbeslutning kan bli tatt i 2019, ifølge oljeselskapet. Snorre- og Gullfaks-feltene i Tampen-området egner seg best for en flytende havvindpark. Illustrasjon: Equinor Åpner for havvind-parker i høst Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sier til Aftenbladet at han snart vil foreslå hvilke to havområder som skal reserveres for utvikling av flytende vindmøller. – Dette vil kunne skje nå i høst, men jeg kan ikke nå antyde hvor på sokkelen det blir. Det vil åpenbart bli en sted som egner seg for hav-vindmøller. Vi får innspill fra NVE, og når forslaget er bearbeidet i departementet, vil avgjørelsen komme, sier Søviknes. Søviknes sier videre at regjeringen ikke har planer om ytterligere subsidier for å utvikle havvind, og at det ikke er interessant som kraftforsyning i Norge, selv om det utvikles prosjekter for felt i Nordsjøen. – Områdene til havs skal først og fremst bidra til at norsk industri og norske kompetansemiljøer kan gripe de industrielle mulighetene som er knyttet til utvikling av vindkraft til havs, sier statsråden. Få også med deg:  Oljedirektør Bente Nyland er tildelt ONS sin ærespris for sin innsats for å utvikle norsk olje- og gassindustri. (Oljedirektoratet) S.D. Standard Drilling melder om et resultat før og etter skatt på minus 2,70 millioner dollar i andre kvartal, mot minus 0,71 millioner dollar i samme periode året før. (Hegnar.no) Faroe er i gang med boring av letebrønn på britisk sokkel Aibel vinner Sverdrup-kontrakt til 500 millioner Ocean Installer vinner første kontrakt i Kina Kabelgatemontøren Anne Bergli (54) fra Stord får se milepælene på Sverdrup på nært hold

Legger frem lovverk for mineralutvinning på norsk sokkel

I statsråd i dag er det lagt frem forslag til ny lov om mineralvirksomhet på norsk sokkel. Samtidig som regjeringen ønsker å legge til rette for videre vekst innen olje og gass, fiskeri og havbruk, skriver de i dag i en pressemelding at de også vil legge til rette for nye havnæringer. Derfor har de det siste året jobbet med et forslag til ny lov om mineralutvinning på norsk sokkel. Utvinning av havbunnsmineraler kan bli en sentral næring i Norge, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp). – Mineralene som finnes på havbunnen er viktige for teknologier som skal ta oss inn i fremtiden. Slike mineraler brukes blant annet i mobiltelefoner, vindmøller, elektriske biler og solcellepaneler, sier han. Les også: Oljedirektoratet skal jakte verdifulle mineraler i sommer Oljedirektoratet på lete-tokt Myndighetene håper det ligger store penger i mineralene, men erkjenner at kunnskapen i dag er liten. – Vi vet i dag lite om hvor stor denne næringen kan bli, men vi skaffer oss mer kunnskap, sier Søviknes. I pressemeldingen skriver regjeringen at loven legger til rette for kommersiell leting etter mineraler på havbunnen. Dette er i tråd med prinsippet om at norske ressurser på havbunnen skal være statlig eid, som tilfellet innen olje. Lovverket kommer dagen etter at Oljedirektoratet (OD) fortalte at de i sommer vil kartlegge havbunnen i Norskehavet, med mål om å finne verdifulle mineraler med sjeldne jordarter. OD skal gjennomføre to tokt på til sammen fire uker for å samle inn data ved hjelp av avansert ekkoloddteknologi og fysiske prøver av havbunnen. Det første toktet skal gjennomføres med forskningsskipet «G.O. Sars» i samarbeid med Universitetet i Bergen. Saken oppdateres.    

Statens andeler i olje og gass verdsatt til nesten 1,1 billioner kroner

Verdien av statens andeler i petroleumsvirksomheten har steget med 283 milliarder kroner siden 2016 og var ved årsskiftet verdsatt til 1.093 milliarder kroner. Verdivurderingen er foretatt av Rystad Energy på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. – Rapporten understreker hvilke enorme verdier SDØE-porteføljen representerer for den norske stat. Sammen med skatte- og avgiftsinntektene fra olje-... Source

– Dette er en distriktsnæring som skaper lønnsomme arbeidsplasser over hele landet

Denne uken ble Agder Energi-konferansen arrangert i Kristiansand. – Endring er stikkordet. Endring i energibruk i hele verden. Og det skjer i et enormt tempo, sa olje- og energiminister Terje Søviknes på sitt foredrag. Han trakk frem at selv om kraftbransjen er en godt etablert bransje med en stolt historie, så kan ikke bransjen hvile på laurbærene. Han var klar på at bransjen må frem på stolen og... Source

Wintershall leverte årets første PUD

Tyske Wintershall og oljeselskapets partnere har planen klar for utbygging og drift av Nova-feltet i Nordsjøen. Sysselsettingseffekten anslås til 9.900 årsverk. – I tillegg til å gi store skatteinntekter til landet, forventes det at prosjektet vil ha en høy norskandel. Prosjektet vil bidra til betydelig aktivitet i industrien og lønnsomme arbeidsplasser i Norge i flere år fremover, sier olje- og... Source

Miljøbevegelsen kritisk til utlysning av nye leteområder

Oljeselskapene får søke på 103 blokker i Norskehavet og Barentshavet i årets konsesjonsrunde for såkalt modne leteområder. Sniktildeling, mener miljøbevegelsen. I konsesjonsrunden TFO 2018 har Olje- og energidepartementet utvidet det forhåndsdefinerte området med 47 blokker i Norskehavet og 56 i Barentshavet. – I årets runde har vi gjort en betydelig utvidelse av TFO-området for best å legge til... Source

Nye blokker i modne leteområder utlyst

I konsesjonsrunden TFO 2018 har Olje- og energidepartementet utvidet det forhåndsdefinerte området med 47 blokker i Norskehavet og 56 i Barentshavet. – I årets runde har vi gjort en betydelig utvidelse av TFO-området for best å legge til rette for en god, helhetlig utvikling av norsk sokkel, og da særlig av aktiviteten i Barentshavet der utvidelsen er størst, opplyser olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp). Utvider leteområdene på norsk sokkel med 103 nye blokker – Dagens utlysning er en konkret oppfølging av Jeløya-erklæringens punkt om å videreføre en stabil og langsiktig petroleumspolitikk. En aktiv tildelingspolitikk med årlige konsesjonsrunder i våre best kjente leteområder er en viktig del av dette, sier Søviknes. Søknadsfrist i september Det er to likestilte konsesjonsrunder for utforskningen av norsk sokkel. TFO-runden omfatter såkalte forhåndsdefinerte leteområder som betegnes som modne, altså at det er kjent geologi, færre og mindre utfordringer, samt godt utbygd eller planlagt infrastruktur. De nummererte konsesjonsrundene omfatter de umodne delene av sokkelen, der kunnskapen om geologien er mindre, infrastrukturen manglende og de tekniske utfordringene vurdert som potensielt større. Her er usikkerheten altså større, men samtidig er det mulig å gjøre nye, store funn. Selskapene kan enten søke individuelt eller sammen som gruppe. Søknadsfristen er tirsdag 4. september, mens tildelingen blir klar i løpet av første kvartal neste år. – Med TFO 2018 gir regjeringen viktig bidrag for arbeidsplasser og verdiskapning i Norge, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Utlyser 47 blokker i Norskehavet og 56 blokker i Barentshavet

Olje- og energidepartementet forteller i en pressemelding at de i dag utlyser årets konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel. – Dagens utlysning er en konkret oppfølging av Jeløya-erklæringens punkt om å videreføre en stabil og langsiktig petroleumspolitikk. En aktiv tildelingspolitikk med årlige konsesjonsrunder i våre best kjente leteområder er en... Source