Kategoriarkiv: utviklingskonsesjon

Salmar vil bygge milliardrigg med statsstøtte

Salmar og datterselskapet Mariculture søkte opprinnelig om 16 såkalte utviklingsløyver i forbindelse med riggprosjektet som kan gjøre det mulig med fiskeoppdrett på åpent hav, skriver Dagens Næringsliv. Byggekostnaden er anslått til halvannen milliard kroner. I november fikk de foreløpig tilsagn om åtte løyver, og prosjektet er avhengig av at disse blir tildelt. Utviklingsløyvene deles ut til aktører som kommer opp med banebrytende oppdrettsteknologi. De kan konverteres til ordinære oppdrettsløyver mot et gebyr, og vil ifølge avisen ha en netto markedsverdi på til sammen 1,14 milliarder kroner. Dermed utgjør de en indirekte støtte på rundt 75 prosent av kostnadsoverslaget. – Selskapene vil gå videre i dialog med Fiskeridirektoratet om nærmere betingelser og målkriterier for tildeling av åtte slike tillatelser, står det i en pressemelding undertegnet Gustav Witzøe i Salmar og Jan Vatsvåg i Mariculture. Vatsvåg har forståelse for at det skaper spørsmål når tildelingene fra staten står for såpass mye av kostnadene. Han påpeker samtidig at resten av finansieringen fortsatt må skaffes til veie og at det i tillegg vil koste over 300 millioner bare å fø opp fisken.

– Kan utløyse investeringar på tre milliardar kroner

– Då har vi fått grønt lys! No startar dialogen om kor mange konsesjonar vi får, men dette er ein fantastisk mogelegheit for oss. Det seier Martin Ramsdal ein av dei to partnarane i oppdrettsselskapet Nekst i Sogn og Fjordane til BT. Selskapet meiner dei har funne løysinga på dagens utfordringar med lus og rømming i norske oppdrettsanlegg, og går alt etter planen skal dei byggje verdas største oppdrettsanlegg på land. Der skal laksesmolten vekse til 2,7 kilo, før laksen vert sett ut i sjøen i Nekst sine «Havlilje»-merdar. Merdane, eller liljene, har dobbel not og skal senkast 15–20 meter under havoverflata. Slik unngår laksen lusebeltet. Det er desse merdane som no er blitt godkjende under utviklingskonsesjonane til Fiskeridirektoratet. «Under sterk tvil» Søknaden – på 16 utviklingsløyve på 12.480 tonn laks – blei sendt inn i oktober 2016. Fredag kom svaret: «Ut fra de opplysningene som foreligger på det nåværende tidspunkt vurderer Fiskeridirektoratet under sterk tvil at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser,» står det i vedtaket. Vidare skriv direktoratet at dei tek sikte på tildeling av ein eller fleire utviklingstillatelser.  Ikkje grunnlag for 16 Per i dag er 31 søknadar blitt avslått av Fiskeridirektoratet, medan åtte prosjekt har fått tildelt til saman 53 løyver. Direktoratet påpeikar at dei ikkje ser grunnlag for å tildele Nekst 16 konsesjonar. Dei understrekar også at dersom Nekst skal få ein eller fleire konsesjonar, må realiseringa av prosjektet vere i tråd med ordninga om utviklingstillatelsane. Fakta Forlenge Lukke Utviklingstillatelse er særløyve til prosjekt som inneber betydelig innovasjon og investeringar. Føremålet er å leggje til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løyse ein eller fleire av miljø- og arealproblema som oppdrettsnæringa står framfor. Teknologien som blir utvikla i prosjekta skal delast slik at den kjem heile næringa til gode. – Vi har ikkje snakka med direktoratet enno, men sender etterspurde opplysningar kring finansieringa i løpet av neste veke, seier Ramsdal. – Vi går sjølvsagt for 16 løyver. Det er det optimale og mest berekraftige dersom vi skal investere i eit såpass stort anlegg. Han får støtte frå fylkesordførar i Sogn og Fjordane Jenny Følling: – Fylkesutvalet ber om at Fiskeridirektoratet og Fiskeridepartementet medverkar til at det blir tildelt tilstrekkelege med utviklingskonsesjonar slik at prosjektet kan realiserast med full utbygging, seier ho. Podsnap er Syslas måte å fortelle hva som gjemmer seg bak begreper, forkortelser og fenomener som ofte dukker opp i våre spalter. Her får du vite hva utviklingstillatelser er på fire minutter: Podcast link Store summar I april kom nyheita om at Nekst hadde sikra seg intensjonsavtalar med to europeiske tungvektarar som ønska å investere. Etter det BT kjenner til, er eitt av selskapa det polske fiskeforedlingsselskapet Graal. Det andre er ei portugisisk daglegvarekjede som finst i heile Europa. – Får vi realisert dette i fullskala vil det bety investeringar i Sogn og Fjordane til tre milliardar kroner, og over 100 arbeidsplassar, seier Ramsvik.   Nekst-eigarane Martin Ramsdal og Kjell Audun Aasen. Arkivfoto: Oddleiv Apneseth

Nøyer seg ikke med oppdrettsrigg – vil også sende studenter til havs

I mai omtalte Dagens Næringsliv Roxels planer om å bruke aldrende oljerigger til oppdrett til havs. Kjernen i idéen er å bruke riggene som en produksjonssentral til havs, hvor merdene plasseres rundt. Men dét er ikke alt, avslørte Roxel-sjef Dag Øyvind Meling under Sysla Live på Ocean 2017-konferansen denne uken. Roxel-gründer Dag Øyvind Meling under Sysla Live. Foto: Adrian Søgnen Sengeplasser til studenter – En gjennomsnittlig rigg har sengeplasser til mellom 100-140 personer. Dette mener vi at vi kan utnytte på en måte som vil gi oss store fortrinn fremover, sa Meling under intervjuet på scenen. Tanken er at oppdrettsdelen av riggen i stor grad skal automatiseres. Behovet for menneskelig arbeidskraft på installasjonen vil ikke være i nærheten av å fylle opp kapasiteten på riggen. Den ledige plassen vil Meling fylle med personer fra akademia. Fakta Forlenge Lukke Roxel Etablert i 2011 av Trond Ferkingstad og Dag Øyvind Meling. Hovedkontor på Skogstøstraen i Stavanger. 150 ansatte og 100 innleide. Konsernet består av 11 datterselskaper. Dag Øyvind Meling, Trond Ferkingstad og Sigve Sandvik eier 55 prosent, mens resten er eid av to investorgrupper og en rekke småaksjonærer. Har sendt inn søknad på utviklingskonsesjon som for tiden er til behandling i Fiskeridirektoratet. –  Vi har lenge diskutert hvordan vi skal gi dagens unge konkret, hands-on erfaring innenfor fremtidens havnæringer. Bare tenk deg hvilke muligheter dette gir, sa Meling under konferansen. Illustrasjon fra en presentasjonsvideo for prosjektet. Skjermdump: Roxel Fôrgigant støtter prosjektet Konsernets planer er én av 104 søknader på utviklingskonsesjon som Fiskeridirektoratet har fått til behandling siden ordningen startet i 2015. Fristen for å sende inn forslag gikk ut 17. november i år. Fakta Forlenge Lukke Utviklingskonsesjon Utviklingstillatelsene er en midlertidig ordning med særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor. Fristen for å sende inn søknad gikk ut 17. november. Fiskeridirektoratet mottok totalt 898 konsesjonssøknader fordelt på 104 prosjekter. Kilde: fiskeridir.no Søknaden er sendt inn av Roxel Aqua, et av Roxels 11 datterselskap. Med seg på laget har de fôrgiganten Nutreco og 13 andre samarbeidspartnere. – Norsk havbruk har ikke hatt vekst siden 2012. Dette er en mulighet til å utvikle havbruket og stimulere til bærekraftig vekst i Norge. Målet er å utvikle kunnskap og teknologi som kan bidra til økt matproduksjonen i havet, sier Viggo Halset, innovasjonsdirektør i Skretting Norge, en av partnerne i prosjektet. – Unik mulighet for Vestlandet – Dette er en tilgjengelig, permanent installasjon hvor vi ser for oss å tilby praktisk erfaring og forskningsmuligheter for studenter, forskere og ingeniører, sier Roxel-sjefen. Selskapet ser for seg at sengeplassene til havs kan leies ut til interessenter i kortere, eller lengre perioder. – Vestlandet kan med dette bli den desidert største regionen som kan gi hands-on erfaring til havs, innenfor et bredt spekter av fagdisipliner i både akademia og næringslivet, sa Meling under Sysla Live. Legges ved Hywind Søkerne ser for seg at anlegget skal driftes med grønn energi. – Det er planlagt å legge riggen der Statoils vindpark Hywind ligger. Det gir grønne muligheter med elektrisk drift, sier Meling.  Fiskeridirektoratet vil ikke uttale seg om konsesjonssøknadene som akkurat nå er under behandling. – På generelt grunnlag kan jeg si at de søknadene som har kommet inn blir behandlet fortløpende, sier Olav Lekve, senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet til Sysla.