Kategoriarkiv: havmerd

Salmar vil bygge milliardrigg med statsstøtte

Salmar og datterselskapet Mariculture søkte opprinnelig om 16 såkalte utviklingsløyver i forbindelse med riggprosjektet som kan gjøre det mulig med fiskeoppdrett på åpent hav, skriver Dagens Næringsliv. Byggekostnaden er anslått til halvannen milliard kroner. I november fikk de foreløpig tilsagn om åtte løyver, og prosjektet er avhengig av at disse blir tildelt. Utviklingsløyvene deles ut til aktører som kommer opp med banebrytende oppdrettsteknologi. De kan konverteres til ordinære oppdrettsløyver mot et gebyr, og vil ifølge avisen ha en netto markedsverdi på til sammen 1,14 milliarder kroner. Dermed utgjør de en indirekte støtte på rundt 75 prosent av kostnadsoverslaget. – Selskapene vil gå videre i dialog med Fiskeridirektoratet om nærmere betingelser og målkriterier for tildeling av åtte slike tillatelser, står det i en pressemelding undertegnet Gustav Witzøe i Salmar og Jan Vatsvåg i Mariculture. Vatsvåg har forståelse for at det skaper spørsmål når tildelingene fra staten står for såpass mye av kostnadene. Han påpeker samtidig at resten av finansieringen fortsatt må skaffes til veie og at det i tillegg vil koste over 300 millioner bare å fø opp fisken.

Denne gigantmerden vil de ha norske verft til å bygge

17. november gikk fristen for å søke om utviklingskonsesjoner ut hos Fiskeridirektoratet. Blant søknadene ligger en rekke nye konsepter, blant annet ett signert Global Maritime og bergenske Erko Seafood AS. Selskapene er tidligere kjent for planene med North Sea Fishfarm, og Global Maritime er på ingen måte ny på den fronten. I fjor jobbet hver tredje ansatt hos oljeselskapet med løsninger for fiskeoppdrett. Denne gang er det konseptet GM Aqua Design det søkes om. En merd som skal kunne romme ikke mindre enn syv konsesjoner. Oppdrettsplattform for lav laksepris – Målet er å få til et design som egner seg for et kommersielt marked. Det innebærer at man også må være rustet for en betydelig lavere markedspris enn man har i dag, uten at det medfører at man går med røde tall i regnskapet. Oljebransjen har i flere runder blitt rammet av lav oljepris, og det er i slike situasjoner kreativiteten og kostnadsbesparende endringene blir drevet frem. Her tar vi i forkant forbehold om at det samme kan skje innen laks, sier Global Maritimes prosjektleder for havmerden, Arne Vagle. Det er store dimensjoner om bord på GM Aqua Design. Illustrasjon: Global Maritime/Erko Seafood Dersom konseptet, som beskrives som en flytende stasjonær oppdrettsplattform, får tommel opp hos Fiskeridirektoratet, vil man få se en merd som blant annet skal tåle mye røffere sjø enn dagens løsninger. Med det vil man kunne åpne for oppdrett i nye områder, langt utenfor kystens fjorder. Tåler ekstremvær – Havmerden er designet for å tåle en signifikant bølgehøyde på syv meter. Er det ønskelig at bransjen skal ekspandere så mye som det er sagt, så må man ut på nye områder. Men det forutsetter også at man konstruerer løsninger som tåler naturkreftene man har der, sier Vagle. Les også: Norske oppdrettere har gått glipp av ni milliarder Da Sysla intervjuet Kristoffer Lending som lå standby ved oljefeltet Gjøa under uværet “Urd” i desember i fjor, var signifikant bølgehøyde, altså gjennomsnittlig høyde på den høyeste tredjedelen av bølgene de siste 20 minuttene, mellom 10 og 12 meter. De høyeste bølgene var ifølge Lending nærmere 30 meter. – Jeg sitter her og holder meg fast i pulten for ikke å skli tvers over lugaren, sa maskinkadetten til Sysla den gang. Prosjektleder Vagle legger til at merdkonseptet vil la seg tilpasse lokasjoner som er enda mer eksponerte for naturkrefter enn syv meters signifikant bølgehøyde. Men først må en prototype gi svar på spørsmål rundt fiskevelferd og miljøbegrensninger. Flere patenterte løsninger Konseptet det søkes om inneholder også flere innovative elementer, deriblant en modulbasert toppside, en spesialkonstruert traverskran og et eget slamsystem. Flere av løsningene merden er utstyrt med, er det søkt patent på. Konseptet har flere løsninger det er søkt patent på, blant annet denne kranen. Illustrasjon: Global Maritime/Erko Seafood Det planlegges nå å bygge en prototype, for så å utvikle konseptet til fullskalatesting. Og dersom det havner konsesjoner hos Erko Seafood og Global Maritime, som nylig ansatte Steven Rafferty til å lede den nyopprettede akvakulturdivisjonen, kan det også bli et kjærkomment tilskudd til noen av Norges verft, som opplevde et blytungt år i 2016. Blant annet ble ikke et eneste offshore-skip bestilt i fjor. – Norske verft har vært involvert i prosjektfasen, og det finnes utstyr og underleverandører lokalisert i Norge. Vi er også i dialog med verft her til lands for bygging, og dette vil være en kjempemulighet. Vi satser altså på å unngå lange fraktetider og kostnader på grunn av bygging i for eksempel Asia, sier Vagle.

Nå vil også Aibel kaste seg på oppdrettsbølgen

Global Maritime har allerede gjort det. Nå har også Aibel begynt å snuse på muligheter innen fiskeoppdrett. Etter å ha levd av olje i 30 år, jobbet hver tredje ansatt i førstnevnte med oppdrettsløsninger i 2016. Oljeserviceselskapet Aibel kan nå avsløre at heller ikke de er fremmed for tanken lenger. Fakta Forlenge Lukke AIBEL Oljeserviceselskap med hovedkontor i Stavanger. Rundt 4000 medarbeidere. Største eiere er det svenske investeringsselskapet Ratos og norske Ferd (Johan Andresen). – Jeg kan bekrefte at Aibel ser på muligheter innenfor fiskeoppdrett offshore. Det er et spennende område hvor vi ser for oss å kunne bidra som et prosjektgjennomføringsselskap, sier konserndirektør for fornybar energi, Erling Matland, til Sysla. Flere bein å stå på Så sent som i september måtte Aibel sende ut sine siste varsler om nedbemanning. Den gang var det omkring femti ansatte ved prosjektkontoret i Kristiansund som fikk beskjeden. Selskapet har 1200 færre ansatte enn for et par år siden. Etter tre år med minus, fortalte imidlertid Aibel-sjefen i august at han regner med overskudd i år. Matland tror at eventuelle oppdrag i oppdrettsbransjen kan bli et positivt tilskudd til driften. Les også: Om fire måneder flytter 1,5 millioner laks inn her – De fleste oljeselskapene, inkludert oss, har merket nedturen på kroppen. Dette er en måte for Aibel å finne flere bein å stå på. Vi har vært i kontakt med flere konkrete oppdrettsselskaper allerede, og får en god mottakelse selv om de fleste forbinder oss med olje og gass, sier han. Aibel har også tidligere sett på alternativer til kjernevirksomheten. I vår ble det vurdert å legge inn anbud på bygging av ny E6. Til slutt valgte de derimot å trekke seg fra kampen om milliardprosjektet. Ikke fisken, men ingeniørene Men selv om Aibel ser for seg å kunne ta steget inn i oppdrettsbransjen, er det ikke fisken direkte selskapet ser for seg å håndtere. Matland forklarer at det heller ikke først og fremst er snakk om å gå inn med egne løsninger, men å tilby ingeniørtjenester på samme måte som de gjør innen olje i dag. – Det må være offshoreprosjekter av en viss størrelse for at det skal være aktuelt for oss å bidra. En aktuell løsning kan være å bruke utrangerte rigger fra offshoreindustrien, og bygge disse om til havmerder. Men vi vurderer også andre aktuelle prosjekter der det er snakk om ny teknologi og store installasjoner, forklarer han. Med det sikter oljeserviceselskapet seg inn på det som trolig er installasjoner i samme segment som bergenske Erko Seafood ser for seg på norsk sokkel. I mai kunne sistnevnte vise frem de første illustrasjonene av konseptet North Sea Fishfarm, utarbeidet sammen med Global Maritime. En slags oppdrettsrigg som skal romme to millioner laks og kan bli oljeplattformenes nærmeste nabo. Erko Seafoods oppdrettsplattform. Foto: Global Maritime Teknologioverføring i praksis Ifølge konserndirektøren for fornybar energi har Aibel fulgt med på markedet arbeidet som pågår innen oppdrett på sokkelen i ett års tid. Fiskeridirektoratets søknadsfrist for utviklingskonsesjoner gikk ut 17. november. Til sammen er det søkt om tillatelse til 69 prosjekter. Søkere og eventuelle tildelinger følges med falkeblikk av oljeserviceselskapet. Les også: SalMars Ocean Farming får åtte konsesjoner – Vi vil se hvem som får utviklingskonsesjoner der. Dette vil være snakk om en teknologioverføring, og der har vi god erfaring fra før. Vi har blant annet bidratt med ingeniørtjenester på Statoils Hywind-prosjekt, og ser at våre folk er fullt kapable til å løse andre teknologiske utfordringer enn de som er knyttet til olje- og gassnæringen, slår Matland fast.

No blir det kinesisk samarbeid om norsk havmerd

Saman har dei teknologi, økonomi og produksjonsfasilitetar klare for ei omfattande industrialisering av det store, norske oppdrettsanlegget, skriv iLaks. I samarbeid med China International Marine Containers (CIMC), China Minsheng Bank og China National Fisheries Corp. (CNFC) vil Ocean Aquafarms utvikle, finansiere og bygge Hex Box. Mange års røynsle – Denne firepartsavtalen er veldig viktig for oss, seier Heidi Baugstø i Ocean Aquafarms til iLaks. Ho er styreleiar, medan ektemannen Steve Adshead er dagleg leiar i selskapet som er heileigd av Mancorp, kor Baugstø står oppført som dagleg leiar og styreleiar. Styreleder Heidi Baugstø i Ocean Aquafarms. Foto: Ole Alexander Saue – Me har mange års røynsle frå samarbeid med kinesiske interesser, og veit at dei nye partnarane innan satsinga på Hex Box vil tilføre oss både industriell, økonomisk og marknadsmessig kompetanse. Derfor har me store forventningar til samarbeidet og det me no er i ferd med å realisere, seier Baugstø. Ocean Aquafarms har gjennom eigarane ti års røynsle frå samarbeid med kinesiske CIMC Raffles, om bygging av riggar til oljenæringa. ignerte i Stavanger Representantar for CIMC, China Minsheng Bank og CNFC var nyleg i Stavanger og Norge og møtte sentrale norske oppdrettsselskap, produsentar av fôr og teknologi innan akvakultur. Norske styresmakter vart òg presentert for satsinga, som vart markert ved signering av ein avtale i Stavanger. Stavanger kommune fattar stor interesse for det norsk-kinesiske samarbeidet. Med kommunalrådane John Peter Hernes og Dag Mossige til stades, vart avtalen mellom dei fire samarbeidspartnarane signert i formannskapssalen i rådhuset i Stavanger. Oppdrettsanlegget Hex Box kan leverast i fleire utgåver, berekna på både norske og internasjonale forhold. Den norske versjonen er om lag 90 meter i diameter. Anlegget er vel 15 gangar større enn det folk flest kjenner som eit tradisjonelt oppdrett. Hex Box er utstyrt med vindmøller om bord. Fleksibelt – For å masseprodusere har me inngått samarbeid med folk som har gjort dette før. Me designer og bygger løysingar som kan skalerast, så sørgjer me for at designet er lettbyggeleg med standardløysingar. I tillegg kan det enkelt justerast etter kvart som ny teknologi kjem. Det vil bli plass til delvis behandling om bord, medan det òg er gjort plass til eventuell ny teknologi. Intensjonsavtalen om samarbeid vart signert tidlegare i år. Ocean Aquafarms har tidlegare søkt om utviklingskonsesjonar for Hex Box.